bulletin municipal septembre 2009

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2016

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bulletin municipal septembre 2009

TRANSCRIPT

 • LE PARC DES BERGES DE LA NIVELLE

  situ derrire lglise Saint pierre au bourg de Saint Pe a t inaugur ledimanche de Pques. En 2004, la commune avait acquis par voie dchangecette parcelle de 1ha 80a. Cette acquisition rpondait la volont de lacommune damnager un espace vert au centre du bourg pour quecelui-ci devienne un lieu de promenade et de jeux pour les enfants.

  Aujourdhui, toutes les installations sont mises en place: aire de jeux pourenfants, tables de pique nique, bancs, corbeilles et clairage du circuitpdestre. De plus, quatre statues symbolisant leau entourent lespace dufleurissement champtre.Le parc est ouvert et la disposition des senpertars et visiteurs.Le cot global des travaux excuts par les artisans locaux slve 251000.

  OBRAK BURURATUAK DIRA

  URDAZURI BAZTERREAN : herriko elizaren gibelean kausitzen den parkehau estrenatu zen Bazko astelehenez. 2004an herriak trukaketa baten bidez

  beretu zuen lur eremu hori. Hor kausitzen dira jokoak haurrentzat,alkiak eta mahainak kanpoan jateko.Lau obra zizelkatuak hor aur-kitzen ahal dira ere. Gune xoragarri bat jostatzeko eta paseatzeko,dener idekia. Obren gastuak : 251 000

  aint-Pe-sur-NivelleENPERE

  Bulletin d'informations municipales

  SE

  PT.

  20

  09

  DITORIAL DE CHRISTINE BESSONARTMAIRE DE SAINT-PE SUR NIVELLE

  25

  Ainsi que vous le verrez dans ces pages,laction de la Municipalit ne sassoupit pas etaprs l laboration du budget, de nombreusesralisations sont en cours ou ont et faites:

  La mise en place de la saison estivale a t rali-se afin de recevoir les touristes dans des lieuxaccueillants, avec des activits varies susceptiblesde les distraire et aussi de rapporter de largent laCommune; linstallation du centre de loisirs avecses nombreux animateurs qui occupent de faonludique nos enfants et les habituent vivre en socit.La rentre est dj l et il a fallu penser aux petitstravaux dans nos coles, lorganisation de la can-tine, des garderies, laccueil des nouveaux venuspour faciliter leur intgration et leur connaissancedes associations.

  En ce qui concerne les investissements, cette findanne verra le dbut de lextension de la crche,de nombreux travaux de voirie et damnagementurbain, ainsi que le dbut des travaux du lotisse-ment communal.

  De grands projets qui modifieront sensiblement levisage et le devenir de Saint Pe sont ltude, cer-tains comme le barrage se sont raliss cette anneet dautres comme la dviation commencent main-

  tenant; mais en plus de cette tche long terme,exhaltante certes, dquiper notre commune et dedessiner son avenir, je reste avec mon quipe votrecoute, par des runions de quartiers et des ren-dez-vous pour me soucier aussi de votre quotidienet du vivre ensemble que je tiens favoriser.

  Le Maire, Christine Bessonart

  SAR-HITZA

  Ondoko orrialdetan ikusiko duzuen bezala, herrikohautetsiak ez daude lo. Aurrekontua egin bezain laster,gauza asko lekuan ezarri dira edo egiten ari.

  Udako sasoina lekuan jarri dugu turisten errezebitzekoleku gustagarrietan, aktibitate desberdinak eskainiz,denbora berean, dirua sarraraziz herrian. Aisialdi zentroaere lekuan jarri dugu ainitz animatzaileekin gure haurrenaisialdientzat, gizartean bizitzen erakatsiz.

  Sartzea ere hor dugu, behar ukan da eskoletako lan ttipierpentsatu, jantokia eta haurzaindegiaren antolaketari;pentsatu ere jin berrien harrerari, integratzea erraztekobai eta herriko elkarteen ezagutza egiteko.

  Inbertsioen aipatzeko, urte ondarra baino lehenhaurzaindegiaren handitze lanak hasiko dira, bideetanere lanak eginen dira, laster, herriko etxegunean obrakhasiko dira.

  Proiektu handiak bditugu estudioetan, hauek aldatukodute Senpereren aurpegia eta etorkizuna. Urtegia aurtenburutu da, saihesbidea orai hasiko da. Lan horietaz gainene taldearekin zuer beha nago, auzoetan bilkurakantolatuz , hitzorduak hartuz. Zuen eguneroko biziarenarrangura badut eta elgarrekin bizitzea nahi dut lagundu.

  Zuen Auzapeza, Christine Bessonart

  Suite page suivante >

  LA FIN DES TRAVAUXSUR LES SITES

  A M N A G E M E N T & T R A V A U X

  Aprs la messe pascale, le public sest retrouv au parc pour son inauguration.

  SAINT PE BULLETIN SEPTEMBRE 2009:Mise en page 1 26/08/09 18:50 Page1

 • LE LOTISSEMENTHIRUAK BAT A T REMIS NEUF

  Ce lotissement qui date des annes 60, futle premier Saint Pe Sur Nivelle.

  Le programme des travaux a concern len-fouissement des diffrents rseaux, lignelectrique basse tension, ligne tlphoniqueainsi que la rfection de lclairage public,des trottoirs, des places de parking, de lavoirie et du mobilier urbain.

  Le cot global de lopration se monte 485 233 dont 118 071 de subventions.Pour marquer la fin des travaux, un vindhonneur a runi les habitants des 40maisons du quartier et tous les intervenants.

  Les habitants du lotissement lcoute des intervenants.

  LE LOTISSEMENT DUFAU,derrire le cimetire.

  Comme pour le lotissement Hiruak Batqui vient de faire peau neuve, la munici-palit va entreprendre des travaux dansce lotissement, vieux de 40 ans. Le maire,Christine Bessonart, son adjoint MarcelArribillaga et Herv Koch directeur desservices techniques ont rencontr les rive-rains du lotissement.

  Outre la rhabilitation de la voirie avecralentisseur, les travaux incluront la rfec-tion des trottoirs, la cration des placesde stationnement et du rseau de col-lecte des eaux pluviales. En prvision dufutur enfouissement des rseaux lec-triques et de tlphone, des fourreauxseront mis en place.

  A

  > Suite de la page prcdente

  HIRUAK BAT ETXEGUNEA : hau 60hamarkadan egina, herriko lehenetarik izanzen. Osoki arraberritua izan da : elektrikaeta telefono sareak, espaloiak, aparkatzekolekuak. Obren gastuak : 485 233 , horietan118 071 diru-laguntza. Obrak bururatu etaaperitifa bat eskainia izan da horgo biztanleeta lanetan parte hartu duten enpresaguzier.

  HAUTETSIAKHERRITARRER BEHA

  DUFAU ETXEGUNEA : hilerriaren gibe-lean, hunek 40 urte baditu. Horgo biztanleakbehatu eta herriak deliberatu du Hiruak Bat-eko gisa denen arraberritzea. Obrak, SACERenpresak eginen ditu agorrilaren 31tik harat,gostako dira : 89 000 .Ikusiz, joano eta gehio bizigune badelaAuzapez andereak aipatu du Iargako bide-tik Baionako biderat eginen den pasaia.Oroitarazi du ere saihesbidearen lanakhasiko direla irailan, autoen trafikoa %50attipituz herri erdian.

  ELIZAMENDIKO BIDEA : Amotzen.Herriko etxeak gomitaturik jendea salduanetorri da Amotzeko eskolan iragan den bil-kurarat. Horgo lanek 2 urte iraunen dute.Aurten, bidearen largatzea, saneamendukolektiboa, elektrika sareak. Bidea osorikeginen delarik 2010ean.Iraila erditan Eurovia enpresak obrak hasikoditu, gastuak heltzen dira 126 776 tarat.Saneamendu kolektiboarentzat HegoLapurdiko herri elkargoak HIRIART enpresadu hautatu 75 000 rentzat.

  HERRIKO LANGILE BATEKERRETRETA HARTU DU

  LAURENT GUILSOU, 27 URTEZ, lan-gile izan da gure herrian, zerbitzu teknikoe-tako arduradun laguntzaile bezala.Auzapezak eskertu du herriko langile zint-zoa, bidaia baten egiteko parada eskainizbere bizi lagunarekin. Gaualdia bururatu damahai on baten inguruan lankide eta hau-tetsiekin.

  A M N A G E M E N T & T R A V A U X

  LES LUS LA R EN

  RFECTION DE LA VOIRIECOMMUNALE

  Comme tous les ans, la voirie communale vabnficier dun programme dentretien. Lapremire phase de rhabilitation des cheminssest droule en juin dernier. La deuximepartie de lopration sera galement menepar lentreprise Eurovia Aquitaine en septem-bre prochain.R a p p e l d e s r o u t e s c o n c e r n e s :Alfarokoborda, Antzola, Chemin duMoulin dHelbarron, Ttorotegia, Inarga,Ihintzaguerria, Ihintz, Dolharekoborda,lotissement Dufau, Ibarartia, Saint Jean,RD 918 aire de pique nique, les impassesde la 1e tranche du quartier du Lac ( Saiberri,Olhain, Ibaneta, Ibantelli ).

  CRMONIEDE LA CITOYENNET

  Madame le Maire a remis officiellement lacarte lectorale aux jeunes senpertarsvenant daccder la majorit et au droitde vote. Cette crmonie de la citoyen-net inscrite dans la loi depuis 2007, taitorganise pour sensibiliser les jeuneslecteurs leurs droits et devoirs decitoyens.

  Un petit fascicule rsumant linstructioncivique et le fonctionnement de laRpublique dans lEurope leur a t dis-tribu afin de rafrachir leurs connaissanceset aussi celles de leurs parents. Un verre delamiti a cltur la petite crmonie.

  Rencontre des lus avec lentreprise de goudronnage surla voirie communale.

  Mme Bessonart et Mr Arribillaga accompagns desjeunes lecteurs.

  Municipalit et riverains consultent les plans du futuramnagement.

  SAINT PE BULLETIN SEPTEMBRE 2009:Mise en page 1 26/08/09 18:50 Page2

 • HERRIKO BIDEEN BERRITZEherriko bide andana bat berrituak izan dairagan ekainan.

  HIRITARTASUNEZKO ZEREMONIA

  Auzapez andereak, 18 urte egin dituzten gaz-teer eskaini die bozkatzeko karta. 2007tikhunat legeak manatzen du egun horrenantolatzea liburuxka bat emanez gazteer.Zintzur bustitze batekin burutu da zeremonia.

  HERRIKO BASTIMENDUENMANTENTZEA

  Usaian, herriko langileek dituzte herriko bas-timenduak mantentzen eskolak, elkarteenetxea, komunak.... Ikusiz zer lan zen egiteko,POULOU enpresak du garbitu elizaren ait-zina, pilota plaza eta herriko pusken ezart-zeko gela.

  SEINALIZAZIO-PANEL BERRI BAT

  Beste ainitzen artean, agertzen da seinaliza-zio-panel berri bat , hunek erakusten du zeinbide hartu behar den autopista galkatuadelarik.

  Dans le quartier, devant laccroissementdu nombre de logements, Madame leMaire a parl de la future voie de dgage-ment qui empruntera le chemin Inarga etrejoindra la route de Bayonne pour all-ger le trafic. Elle a galement rappel quela future dviation, dont les travaux com-menceront en septembre, rduira le fluxdes vhicules de 50% dans la traversedu Bourg.