sexualitate si viol breviar de psihologie si criminologie

of 20 /20
SEXUALITATE, VIOL, PERSONALITATE O CONTRIBUȚIE ȘTIINȚIFICĂ

Author: others

Post on 16-Oct-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - Sexualitate si viol_Breviar de psihologie si criminologie in fantasmele sexualeColecia PSIHOLOGIE Redactor: Gheorghe Iovan Tehnoredactor: Amelua Vian Coperta: Monica Balaban Imagine coperta 1: Pictur pe zid exterior cldire Berna, Elveia (arhiv
personal autor, 2008)
Editur recunoscut de Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice (C.N.C.S.) i inclus de Consiliul Naional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut. Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României LE, ALIN Sexualitate, viol, personaliate - o contribuie tiinific : breviar de psihologie & criminologie în fantasmele sexuale pentru uz penitenciar : medico-legal, psihoterapeutic & practic judiciar / Alin Le. - Bucureti : Editura Universitar, 2021 Conine bibliografie ISBN 978-606-28-1244-7 159.9 DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062812447
© Toate drepturile asupra acestei lucrri sunt rezervate, nicio parte din aceast lucrare nu poate fi copiat fr acordul Editurii Universitare
Copyright © 2021 Editura Universitar Editor: Vasile Muscalu B-dul. N. Blcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureti Tel.: 021 – 315.32.47 www.editurauniversitara.ro e-mail: [email protected]
Distribuie: tel.: 021.315.32.47/ 0745 200 718/ 0745 200 357 [email protected] www.editurauniversitara.ro
5
(psihologie i criminologie) al Universitii din
Bucureti, pe tema fantasmelor sexuale normale i
parafilice în populaia normal i la agresorii
sexuali violatori. Deine studii i specializri în
psihologie clinic, criminologie, drept penal,
tehnica poligraf, tiinele educaiei i teologie.
În 2016 introduce în premier naional studiul
psihologiei criminologice la Universitatea din
Bucureti, în cadrul masterului „Psihologie
aplicat în domeniul securitii naionale”,
disciplina „Psihopatologie, psihocriminologie i
este profesor asociat la Universitatea din Piteti,
unde pred „Psihologie judiciar i criminologic”.
Ofer consultan psihologic, judiciar i
criminologic pentru investigatori, legiti,
vtmate. A publicat 20 de lucrri în domeniul
6
amintim: Criminologie i psihologie criminologic
(Oscar Print, 2013), Monologuri PSI despre cuplul
modern (Paideia, 2013), În logica tiinelor
criminale (co-autor Ruxandra Rcanu),
Psihopatologia fantasmelor sexuale (Universul
(Ars Docendi, 2020), Psihologie criminologic.
Rolul psiho(pato)logiei clinice în descifrarea
comportamentului criminal (Universitar, 2020),
psiho-socio-comportamentale ale românilor
construirea instrumentului psihologic Chestionar
asemenea, acesta este membru al Diviziei 39 a
Asociaiei Americane de Psihologie: Societatea de
Psihanaliz i Psihologie Psihanalitic.
Psychology (Psychology and Criminology) at the
University of Bucharest on the topic of normal and
7
and sexual offenders (rapists). He has also studied
and participated in specialist training programmes
in Clinical Psychology, Criminology, Criminal Law,
Polygraph Techniques, Educational Sciences and
Theology.
Criminological Psychology as a subject in Romania
at the University of Bucharest through the
Master’s Programme „Applied Psychology in the
Field of National Security” in „Psychopathology,
Psychological Criminology and the Assessment of
Simulated Behaviour”. He is currently an Associate
Professor with the University of Piteti, where he
teaches „Judicial and Criminological Psychology”.
Mr Le provides psychological, judicial and
criminological advice to investigators, forensic
pathologists, psychiatrists, psychotherapists,
papers in the field of social, psychoanalytical,
behavioural, criminological and couple’s
psychology, some of which are: Criminologie i
psihologie criminologic (Criminology and
Monologuri PSI despre cuplul modern (PSI
8
În logica tiinelor criminale (Insight into the Logic
of Criminal Sciences) (co-author Ruxandra
Rcanu), Psihopatologia fantasmelor sexuale (The
Psychopathology of Sexual Phantasies) (Universul
Juridic, 2018), Cum vd eu iubirea. Un A-Z clinic
(My Perspective on Love. A Complete Clinical
Analysis) (Ars Docendi, 2020), Psihologie
criminologic. Rolul psiho(pato)logiei clinice în
descifrarea comportamentului criminal
Psycho(patho)logy in Deciphering Criminal
liberti în vremea pandemiei. Realiti
psiho-socio-comportamentale ale românilor (101
Printing House, 2020), Despre minciun (On Lies)
(University Printing House, 2020).
created the Sexual Phantasy Assessment
Questionnaire (CEFS) psychological instrument. He
is also a member of Division 39 of the American
Psychological Association: Society for
Psychoanalysis and Psychoanalytical Psychology.
Despre autor | 5
înelegere a sexualitii normale i psihopatologice
| 29
psihologiei validate tiinific din România | 31
Capitolul 3. Violul. Infraciune versus non-
infraciune sexual, perversiune sexual | 33
Partea 2
s evidenieze patternuri ale sexualitii în
populaia normal, respectiv penitenciar din
România pentru a investiga dinamica fantasmelor
sexuale normale, deviante/parafilice i a
identificrii patternurilor sexuale fantasmatice cu
10
Evaluare a Fantasmelor Sexuale (CEFS) | 37
Metodologie | 38
Procedur | 38
Variabile | 38
DSM-5, punerea lor în practic identificat din
aplicarea Chestionarului de Evaluare a Fantasmelor
Sexuale i ale Testului de Metafor a Violului,
Testului de Semne ale Violului, Chestionarului de
Evaluare a Preferinelor Sexuale în penitenciare la
indivizii care au comis infraciunea de viol i
identificarea temelor sexuale recurente în
patternuri cu coninut fantasmatic deviant/
parafilic specifice violului. Analiz descriptiv i
calitativ | 45
Metodologie | 46
Procedur | 46
Variabile | 46
patternuri la nivelul tipologiilor fantasmatice
sexuale corelate cu o anumit structur de
personalitate, dar i cu modalitatea de producere
(„executare”) a violului. Mai exact, ne propunem
s identificm ce tip de pattern fantasmatic sexual
se regsete într-o anumit modalitate de
svârire a infraciunii de viol i în ce msur
patternul fantasmatic sexual, deviant sau
non-deviant, se coreleaz cu trsturile de
personalitate ale individului | 50
understanding normal and psychopathological
Romanian’s evidence-based scientific psychology | 31
Chapter 3. Rape. Sexual crime versus non-sexual
crime, sexual perversion | 33
meant to highlight the sexual patterns in normal
population, and penitentiary population in
Romania, to investigate the dynamics of normal
sexual phantasies, deviant / paraphilic sexual
phantasies and identify phantasmic patterns with
14
Procedure | 38
Variables | 38
Sample | 38
Conclusions | 40
phantasies / fantasies in paraphilic disorders from
DSM-5, performing them as they are identified
from applying the Sexual Phantasies Assessment
Questionnaire and Rape Metaphor Test, Rape Signs
Test, Sexual Preferences Assessment Questionnaire
in penitentiaries for individuals who have
committed rape, and identifying the recurrent
sexual themes in patterns with deviant / paraphilic
phantasmic content specific to rape. Descriptive
and qualitative analysis | 45
Study 3 – The study aims to identify patterns at the
level of sexual phantasmic typologies correlated
with a certain personality structure, and with the
mode of production (“execution”) of rape. More
exactly, we aim to identify what kind of sexual
phantasmic pattern is found in a certain way of
committing rape and to what extent does the
sexual phantasmic pattern, deviant or non-deviant,
correlates with the individual’s personality
traits | 50
Methodology | 50
Procedure | 50
Variables | 51
Sample | 51
Objectives | 52
Hypotheses | 53
Introduction | 25
Partie 1
compréhension de la sexualité ordinaire et
psychopathologique | 29
dans la psychologie scientifique roumaine fondée
sur des preuves | 31
sexuel, perversion sexuelle | 33
psychologique destiné à mettre en évidence les
schémas sexuels dans la population générale et la
population carcérale en Roumanie, à étudier la
dynamique des phantasmes sexuels ordinaires, des
18
Questionnaire d’évaluation des phantasmes sexuels
(CEFS) | 37
Méthodologie | 38
Procédure | 38
Variables | 38
Échantillon | 38
Conclusions | 40
déviants en cas de paraphilie telle que définie par
le DSM-5, en les identifiant par l’application du
Questionnaire d’Evaluation des Phantasmes
Sexuels (CEFS) et du Test de Métaphore du Viol
(TMV), du Test des Signes de Viol (TSV) et du
Questionnaire d’Evaluation des Préférences
Sexuelles (CEPS) dans les centres pénitenciers
pour les personnes ayant commis un viol, et en
identifiant les thèmes sexuels récurrents dans les
schémas avec un contenu phantasmatique
déviant/paraphilie spécifique au viol. Analyse
descriptive et qualitative | 45
Étude 3 - L’étude vise à identifier des schémas au
niveau des typologies des phantasmes sexuels
corrélées avec une certaine structure de
personnalité, et avec le mode de réalisation
(« exécution ») du viol. Plus précisément, nous
cherchons à identifier quel type de schéma de
phantasme sexuel est observé dans une certaine
manière de commettre un viol et dans quelle
mesure le schéma de phantasme sexuel, déviant ou
non, est en corrélation avec la personnalité de
l’individu | 50