mantis parfait

Upload: oysterforce

Post on 06-Apr-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  1/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  2/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  3/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  4/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  5/43

  MCIM NFXZCT FNTGQFTCG^^SC IMC 2 EFMTG^ ZFXAFGT

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  6/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  7/43

  Eis~c Hxfgm~ im Kof~~/ 8:68-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  8/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  9/43

  NIMTCMT^

  G 2 X S T L X C ^ G M Tc Zogklt i tlc Gmdgqgdsfo gm Eidcxm^ingctw

  GG 2 F S M T G C H C O O S E f`gmk Nlfxkc i Wisx~co

  GGG 2 D G N @ H F K K C X T I M Xcogkgim f~ tlc Nismtcxhfofmncti Ef~~ Egmdcdmc~~

  GQ 2 X I H G M H F M @ ^ Wis Dimt Mccd Tcgx Fzzxiqfo

  Q 2 E S X D C X A F N C E N K C C Tc S~coc~~ Ceitgim~ Ksgot fmd [ixxw

  QG 2 E G ^ ^ F M T L X I Z W Tc Gmdgqgdsfo~ Smdcx~tfmdgmk iLge~co

  QGG 2 N L F G M ^ F[ E I T L C X A S N @ C X TcZlgoi~izlgnfo fmd tlc Z~wnlioikgnfo Fzzxifnl ti Ogc

  QGGG 2 Z L G O M - L I O C ^ Hxcf`gmk Axcc xie tlc Zf~t

  G\ 2 G - Z - H O I I D ^co%@mi{ocdkc

  \ 2 H X G F M N L C ^ T C X L F G X Tc Ecfmgmk i ^co@mi{ocdkc

  \G 2 E W ^ T C X W E C T L L C F D Zsttgmk fmd Cmd tiZxinxf~tgmftgim MI[&

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  10/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  11/43

  ~gocmt dgmmcx tfhoc~ gm izc`f

  {lgoc {iecm gm nlcn`cxhifxd ~smdxc~~c~

  tsn`cd gmti nixmcx~ i kof~~ nf~c~

  lskkgmk tlcgx `mcc~

  hfx`cd ft hw

  {ioqc~ nof{gmk gmti tlcgx ~zgmc~

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  12/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  13/43

  ^i G {f~ hixm t{cmtw%t{i wcfx~ fki/ fmd gt {f~ ec~~w- Mit gm tlc li~zgtfo ~cm~c/

  tliskl- Mi hcd/ mi ectfo mgklt~tfmd/ mi Hghoc- Mi zgzc~ hc~gdc~ tlc Afooizgfm

  tshc~- Mi {gxc~ hc~gdc~ tlc sehgognfo nixd nimmcntgmk Eie fmd ec- Gt {f~ f

  tioo%xcc lgkl{fw xie ogvsgd kii ti dxw tftfeg eft- F {ct hs~l i lfgx zi`cdist- Tcm ew cwc~- [lifl/ {lft~ tlg~9 Tc x~t tlgmk G ~f{ {f~ tlc ncgogmk i f

  dfx`ow ogt xiie- Fmitlcx zs~l fmd Eie~ {lgtc ~in`~/ hosxxw hst zxihfhow ge%

  zixtcd imc~/ nittim- Im tlc {fw ist/ G {f~ xcfdw ti nimvscx tlc ccnt~ i kxfqgtw-

  f`c tlg~/ G~ffn Mc{tim- F xcd lfgxw fzzoc- F hsxzgmk ~nxcfegmk zg~~gmk nxcftsxc

  tlft nfmt lcoz hst xcocf~c foo tlc ogvsgd~ ist i lcx lioc~-

  ^g| dfw~ hcixc tlc ~vsgxt G zst im ew ~zcntfnoc~ fmd oii`cd ix tlc ogklt-G {f~ tiod gt egklt hc f dg~tfmt imc/ ix niec

  Axie tlc itlcx ~gdc-

  G {gkkocd ew tic~ fmd cot Eie~ lfmd~ tfz lcx mkcx~-

  Ogkltow ~txseegmk im tlc itlcx ~gdc-

  ^g| dfw~ xie tidfw/ G zst im ew xcfdgmk kof~~c~ fmd oii` ix tlc ogklt fkfgm-

  Ge tiod gt {goo niec {gtl f dgzoief ix f dg~fzzigmtcd oii` xie Eie-G lcfx lcx ~fw2 ^cc wis/ im tlc itlcx ~gdc-

  G {gkkoc ew tic~/ cco tlc tgz i ew ~in`~ kxfrc tlc ofwcx i ~mi{-

  Tfm` Kid/ gt~ im tlc itlcx ~gdc-

  Ge ~tgoo f xcd lfgxw fzzoc/ hos~lgmk/ xittgmk/ xgzcmgmk/ fmd kigmk lfxd fmd ~it

  gm~gdc- Tc lioc~ xcefgm/ hst tlc imc~ gm ew osmk~ kxi{ {gdcx {gtl cqcxw ogklt-

  Qfoqc~ oin`/ nogn` izcm/ ceitgim~ xs~l gm- Foo i tlg~ g~ niqcxcd {gtl ~`gm- Ew

  ~`gm/ Eie~ ~`gm/ zgm`w tic ti ixclcfd-

  Hst mi{/ Gqc ocfxmcd li{ ti ~lgqcx-

  Oi~t foo tlft hfhw zsdkc ogklt wcfx~ fki-

  MITC^ TI[FXD ^IN@hw LFXS@F FI@G

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  14/43

  Dxcfxgi~/ tlc Diie Ectfo Hxcf`f~t

  ~cxqcd {gtl nsxdocd hoiid

  Irrw I~nixm Aof`c~

  ^MFN@^ ^FHHFTL

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  15/43

  ZOFNCLIODCX 2 NIEG\ FHIST HSK^

  NIEGMK IST IA TLC LFMD DXWCX

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  16/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  17/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  18/43

  Ef~tcx

  G/ tii/ lfqc ~ccm gt G lfqc ~ccm nimkcfogmk fmd xit fmd xsgm- Ft x~t G

  {f~ og`c wis fmd nisod ~cc tlce imow hcixc ew cwc~ ,gm ecft f~ tgec hciso~ gt/

  gm ~timc f~ tlc {gmd ofz~ f{fw gt~ c~l'/ hst G ocfxmcd/ gm tgec/ ti ~cc tlc txstl

  hclgmd tlc txstl- Mi{ G ~cc tlce gm tlc ~`w/ gm isx eitlcx {li g~ tlc hofn` lioc

  {lgnl ~sh~sec~ tlc eiim fmd gm isx ftlcx~ lfmd f~ gt ~zgm~ tlc Cfxtl xie tlc

  ~sm- Tg~ g~ tlc zsxzi~c i isx c|cxng~c~/ dg~ngzogmc fmd tlxiskl gt smdcx~tfmdgmk0

  {c es~t foo ocfxm mit ti cco tlc {iid fkfgm~t isx t~ fmd ~timc hcmcftl isx cct/

  hst ti cco tlc nlfmkc xie ixnc ti lcft- Tc~c ~`goo~ fxc mit efxtgfo/ tlcw fxc f

  biwis~ dfmnc gm {lgnl cfnl ~tcz cmt{gmc~ s~ noi~cx ti tlc cmd i foo tlgmk~- Ft

  isx {ix` {c ocfxm tlc ~fec/ tlft foo {c ixkc g~ qigd fmd cfnl hofdc fmd nlg~co

  g~/ gt~co/ f qigd0 f~ cfnl nst~ fmd nlgz~ xie c~l fmd ~timc/ ~i dic~ tlcgx ixkgmk

  nst xie gxim f lioc gm tlc {ixod/ fmd xie cfnl ~txi`c i tlc lfeecx fkfgm~t

  tlc fmqgo xcfogtw i{~ tlxiskl tlft lioc gmti ceztgmc~~- Tg~ g~ {lft ei~t fgo

  ti kxf~z fmd tlc oc~~im G hxisklt wis lcxc tidfw ti ocfxm- Foo isx tigo fmd {ix`~

  ocfd mit ti zxcttw dc~txsntgim/ ix isx txsc cmd g~ mit dc~txsntgim/ hst smef`gmk-G lfqc ~ccm tlc fcxi~io nfm~/ tlc nxs~lcd ^twxiife/ fmd G `mi{ tlft

  cqcm gm wisx lisx~ i ocg~sxc wisx lcfxt g~ zsxc/ hst G `mi{/ tii/ tlft wis es~t

  ~cc tlc {ixod hcmcftl tlc {ixod fmd ~txgqc mit ti zcco i f ofwcx/ hst ti lc{

  ixtl gmti tlc qcxw lcfxt- Tc Cmd i tlc [ixod g~ tlc zfxofmnc i tlc wismk fmd

  ~lixt%~gkltcd/ gm tlc xsc Cmd {ixtl mitlgmk eixc tlfm tlc cmd i fm fmtlgoo/

  tlc cmd i f txfm~gcmt eixtfo ogc- Gt g~ tlc cmd i f eixtfo ogc {c fxc lcxc ti

  dg~ns~~/ gmgtgftc- Gmdccd/ lcxc~w g~ i mi nim~cvscmnc ti s~/ hst gt g~ f~ zfxt iisx {ix` tlft {c es~t fddxc~~ gt/ foo tlc ~fec- Isx lcxc~w g~ gmdiocmnc fmd isx

  zsmg~lecmt g~ txgqgfo/ hst ti zsmg~l g~ gezixtfmt/ ix gt dxf{~ s~ sxtlcx xie tlc

  lcxctgn fmd/ g {c fxc dgogkcmt/ efw wct xczfgx lg~ ~oitlso ~zgxgt- Mi{/ wis lfqc f

  nlfmnc ti ocfxm/ f~ G dgd {lcm G {f~ wismk/ tlft {gtlist isx {ix` tlcxc nfm hc

  mi txstl/ tlft {gtlist gt tlcxc g~ mcgtlcx zf~t mix zxc~cmt ix gt~ zxikxc~~gim g~

  TLC LCXCTGN

  hw FMDXC[ DITW

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  19/43

  tlc ~ioc efx`cx i tgec cofz~gmk- Gt g~ isx {ix` tlft kgqc~ tlc {ixod dgxcntgim/ f

  dgxcntgim wis es~t mi{ md ti wisx~co fmd/ g wis zocf~c isx eitlcx fmd isx

  ftlcx/ wis {goo xctsxm ti fmitlcx-

  Fzzxcmtgnc

  F~ G {fgtcd ix ew dgmmcx ti niio/ G xcfd xie tlc {xgtgmk~ i isx cfxog%

  c~t zxizlct~ fmd tsxmcd hfn` ti ew ecdgtftgim~/ nshc~ i gnc ecotgmk gm f kof~~-

  G txw ix mcgtlcx tlc x~t mix of~t tgec mit ti f~` ew~co g tlcw {isod mit ecot

  bs~t tlc ~fec/ ix mcfx cmiskl tlc ~fec/ {gtlist s~- C~zcngfoow mi{/ G `mi{ gt

  g~ mit tlc tgec ti vsc~tgim0 tlc ef~tcx dic~ mit {ixxw lge~co iqcx tlc cxxfmt{goo i gnc nshc~/ tlc tlisklt tlft tlc smgqcx~c kic~ im ti{fxd~ isx kifo {gtlist

  lge- Lc g~ ~cnsxc gm lg~ ~iso tlft g {c di tlc stei~t ti nlfxkc {gtl gt/ gt {goo mit

  ocfqc s~ hclgmd cqcm f~ gt kic~ im ftcx {c es~t ~tiz- Gd xftlcx G lfd tlc {ixe

  ti zst ew txs~t gm/ mit gt~ gmqg~ghoc ckk~/ xcfdw ti kxi{ gm~gdc i tlc lcxctgn-

  Tc hfn` i ew lfmd hxs~lc~ ew ixclcfd fmd G nim~gdcx tlc ef~tcx~ zsmg~l%

  ecmt0 dic~ f cqcx ~zxcfd lcft f~tcx/ hw qgxtsc i gt~ kxcftcx dgcxcmnc {gtl tlc

  fgx fxismd gt9 Gm tlg~ ~cm~c/ tlc zsmg~lecmt {isod gmdccd smdi tlc goo~ i tlclcxctgn~ ~oitl- Fkfgm/ Gd xftlcx ~cc tlc {ixe/ {lgtc fmd xismd fmd smdsoft%

  gmk/ fmd hc f~~sxcd tlft gt/ fogcm fmd eim~txis~/ g~ ti hc ew foow gm tlg~ tlc ei~t

  lsefm i foo cmdcfqix~- G `mi{ cfnl tgec G tlgm` tlg~ tlft G fe wismk fmd {cf`/

  f~ tlft zgoc gm tlc nixmcx tlft {f~ imnc ew zxgdc hcogc~0 li{ ogttoc G dgd/ li{

  esnl G es~t lfqc tlisklt i ew~co- F txsc `mgklt i fgtl dic~ mit mccd ti ~cc

  lg~ ~{ixd ti `mi{ tlc hofdc g~ dcfdow ~lfxz hcnfs~c gt g~ kgqcm ti lge gm f liow

  mfec hw f liow zxieg~c-F~nfxg~ osehxgnigdc~/ f mceftidc xismd{ixe tlft/ ~txfmkcow ix ~i nie%

  eimzofnc f nxcftsxc/ ofn`~ f nieeim mfec- Gt istmsehcx~ tlc lii`{ixe fmd

  zgm{ixe gm gt~ lsefm nf~sfotgc~/ wct gt xcbcnt~ tlcgx fegogfxgtw {gtl gt~ itlcx%

  {ixodow zfooix- G gefkgmc tlc ~ogew tlgm`gmk ~tcfogmk tlc dc~gxc ix iid fmd/

  ~oi{ow/ tlc fhgogtw ix hxcftl/ ~i tlft cfnl osmkso i fgx g~ tlc {ix` tlc lcxctgn

  lf~ xcbcntcd- Tc di~c {goo hc ~efoo ,gm ^istl Fxgnf gm 67

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  20/43

  di {li~c xc~sot~ fmwimc nfm di- Gt g~ ew ~lixt%~gkltcdmc~~/ xgkltow fdeimg~lcd/

  tlft ef`c~ ec {fmt ti ~cc tlc {ixe- Tft ef`c~ ec {fmt ti liod tlc kof~~ smtgo

  tlc lcft xie ew lfmd~ zisx~ gmti tlc kof~~ i {ftcx {lcxc tlc gnc imnc {f~-

  Tft ef`c~ ec `mi{ Ge mi hcttcx/ xcfoow/ tlfm tlc efm Ge kigmk ti `goo-

  Tlc Lcxctgn

  ^g| dfw~ fki/ G dcngdcd G {f~mt kigmk ti ~egtl fmweixc- G dgd mit di

  fmwtlgmk dxf~tgn/ G dgd mit fxksc ix niezofgm ix zshognow vsc~tgim tlc Dintxgmc~-

  G bs~t lcod ew lfmd ti tlc lit fmqgo {lcxc tlc hofdc ~lisod lfqc kimc fmd/ f~

  mkcxzxgmt~ tsxmcd ti {ch{ix`~ i hsxm~/ G ~{smk tlc lfeecx gmti ew lfmdiqcx fmd iqcx gm nose~w ~txi`c~ {gtl tlc itlcx lfmd- Ew mim%diegmfmt lfmd0 gt

  {isod ef`c mi ~cm~c ti nxs~l tlc itlcx- Ew himc~ hcnfec smxcnikmgrfhoc fmd

  ew hoiid oct ~fmkxgf ~tfgm~ im tlc ~tcco f~ G `mc{ G nisodmt ki hfn`- Ftcx foo/

  tlcw tfsklt s~ tlft isx {ix` g~ {lw {c nfmt ki hfn`/ f~ isx {ix` g~ dcmcd hw

  gt~ smgvsc gxxcqcx~ghgogtw- Ew vsfoe {gtl tlc ef~tcx~ {f~ mcqcx tlc txstl i {lft

  tlcw tfsklt s~/ G bs~t ~tfxtcd ti ~cc tlgmk~ f dgcxcmt {fw- ii esnl ins~ im tlc

  ecnlfmg~tgn zxinc~~c~/ tlc ectlid~ hw {lgnl tlc cmd niec~ fhist g~ f~ ~lixt%~gkltcd f~ tlft {lgnl tlcw dcnxw- Tc li{ mckftc~ tlc {lw- Gm ~zcmdgmk cqcxw

  eiecmt tsxmgmk {ix` ti lcft/ isx hidgc~ cofz~gmk lisx ftcx lisx gm gmnxcf~%

  gmk smgixegtw/ {c fnlgcqc qcxw ogttoc ti{fxd~ f kifo {lgnl {f~ gmcqgtfhoc xie

  tlc ~tfxt fmd/ gm~tcfd/ {c mcqcx ocfxm ti txsow smdcx~tfmd {lw tlft efttcx~- Tc

  ef~tcx~ nimtcezoftc im tlc~c efttcx~ nsx~ixgow/ hst cqcm tlcw dcqitc ei~t i

  tlcgx tgec ti digmk gm~tcfd i tlgm`gmk {lcm {lft tlcw ~lisod `mi{/ ei~t i foo/

  g~ tlft foo isx digmk dic~ mitlgmk hst c|zcdgtc-G {isod xftlcx {ftnl fmd ocfxm tlfm iooi{ tlc ~fec ~tcz~ dfw ftcx dfw-

  G {isod og`c ti ~cc {lw gt efttcx~ tlft tlgmk~ {goo cmd ix {lcm/ G {isod og`c ti

  ~cc {lw gt efttcx~ tlft tlcw lfqc mit/ wct- Tg~ g~ ew gmdiocmnc fmd ew lcxc~w/

  fmd tlg~ g~ {lw tlc hiw g~ lcxc ti `goo ec- Gt {goo hc f {lgoc/ wcfx~ szim wcfx~/

  ei~t og`cow/ hcixc lc dic~- Hfntcxgf ix qgxs~ ix zfxf~gtc g~ c~~cmtgfoow tlc ~fec-

  Tc hgioikgnfo ectlid i zig~im nfm hitl hc esnl ~oi{cx fmd nimmcnt ti tlc

  dikef i mftsxfo dcnfw- Lc g~ liodgmk tlc txfw fmd lf~ bs~t niec xie lg~ {ix`/lg~ lfgx ~ogn` {gtl ~{cft- F ecfo ix tlc lcxctgn/ G fmmismnc/ kc~tsxgmk {gtl

  {lft s~cd ti hc ew lfmd-

  Wisx ~cmtcmnc/ lc txchoc~/ oi~gmk tlc hittie lfo i lg~ qignc- Dcftl/

  lc fdd~/ f~ tliskl G lfdmt hccm fxismd oimk cmiskl ti `mi{- F~ tliskl G

  lfdmt ~zcmt dcnfdc~ {gtl tlc ~ecotcx~ fmd ixkc~ hcixc lc {f~ hixm-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  21/43

  Kgqc ec f kcms~/ G f~`/ f ~zcngc~9 G dimt {fmt tlg~ ti hc cf~w ix

  lge-

  F~nfxg~ osehxgnigdc~/ lc ~fw~/ tlc ihqgis~ow xc~cfxnlcd zximsmngftgim

  ~tccogmk lg~ mcxqc~- G nfm tcoo lg~ lcfd g~ xfttogmk i fnt~ fhist gt/ {lcco~ i hogmd

  ihcdgcmnc zs~lcd hw smnim~gdcxcd `mi{ocdkc- Tc lfmd lc liod~ tlc zoftc {gtlg~ zsxc fmd zcxcnt/ og`c egmc s~cd ti hc- Lg~ himc~ lfqc ~lfzc~ fmd fmkoc~ tlft

  hcmd- Lg~ cwc~ dfxt xie ew fnc ti tlc iid fmd hfn` fmd G {imdcx {lcm {lft

  lc~ xcfd {goo xctsxm ti lge/ li{ oimk hcixc lc xcfogrc~ mit tlft lc {f~ ogcd ti/

  hst tlft tlcxc {f~ eixc tlfm {lft lc {f~ tiod-

  Lfqc wis cqcx tlisklt fhist li{ mitlgmk {isod nlfmkc g wis dgdmt

  di fmwtlgmk9Gm ew dc~zfgx fmd fmksg~l/ G ~cc` tlc smdcx~tfmdgmk tlft foo ~lfoo cmd-

  [lw ew gmdiocmnc efttcx~ g mitlgmk dic~9Gm tlg~ smdcx~tfmdgmk/ G ~cc` ti lf~%tcm tlc cmd f~ xczfwecmt ix tlc ecxnw gt iacx~ ec- Li{ gm tlc cmd/ foo isx ist{fxd

  eitgim nimmcnt~ ti mitlgmk fmw eixc tlfm f c{ eixc eiecmt~ i {fgtgmk

  {isod9Gm lf~tcmgmk tlg~ cmd/ G ~lfoo dxf{ ew~co gmti tlc cmd fmd hcniec imc {gtl

  gt- Wis es~t lfqc ~ccm tlft {c fxc foo/ c~~cmtgfoow/ c|zcmdfhoc/ix foo ~lfoo hcniec

  imc ft tlc cmd- Wis tisnlcd tlc ckk~-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  22/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  23/43

  TLC ^NGCMNC

  ^CNTGIM

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  24/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  25/43

  imc i tlc~c nfec ist i ew lfgxhxs~l tlc itlcx nfec isttf ~iec nixm

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  26/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  27/43

  G ~vsccrc fmd gt ~tgmk~

  hst tlcm tlcxc niec~ xcogc-

  F zs~ qionfmi-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  28/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  29/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  30/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  31/43

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  32/43

  D F E I Mhw EGNLFCO AXFSCMLIACX

  Lc t{g~tcd tlc `cw f~ kcmtow f~ lc nisod fmd tlc diix nogn`cd- Ocfmgmk

  fkfgm~t gt {lgoc dgzzgmk fmd ~niizgmk lg~ fxe~ ti ~szzixt tlc zgoc i noitlc~/ lc

  tsxmcd tlc lfmdoc fmd ~tsehocd gm~gdc-Lg~ xiie {f~ bs~t f~ lcd oct gt2 hii`~ fmd zfzcx~ fmd nxs~lcd {ftcx

  hittoc~/ kfxhfkc nfm zgocd lgkl/ hcd smefdc- Lc dxizzcd tlc noitlc~ im lg~ hcd/

  lcod tlc diix {gtl lg~ iit fmd {lccocd lg~ ~sgtnf~c gm~gdc- Gt {f~ hxgklt xcd fmd

  niqcxcd {gtl rgzzcx~- Lc {gzcd lg~ ~ogzzcxw ixclcfd fmd oct tlc diix noi~c-

  Dfeim& Dfeim& Lc lcfxd ~nxfehogmk im tlc ~it nfxzct fmd f

  hxcftloc~~/ ~lixt ofskl- Gt {f~ tlc kgxo~ di{m tlc lfoo- Lc izcmcd tlc diix fmd

  ~egocd {cf`ow f~ tlcw nfec fxismd tlc nixmcx- Lcw/ lc ~fgd- Tc kgxo~ kxgmmcdfmd xcniqcxcd tlcgx hxcftl-

  Wfw& Wisxc hfn`& Og~f {f~ ~lixt fmd dfx`%~`gmmcd ix f Bfzfmc~c kgxo-

  ^lc lfd wcooi{gmk ~txcf`~ gm lcx lfgx fmd f Aoixgdf tfm- ^lc {f~ {cfxgmk f dxc~~

  {gtlist ~occqc~ fmd lc mitgncd tlc nsxqc~ i lcx fxe/ ~ogkltow zsdkw fmd nfxfeco

  hxi{m-

  G `mi{& [cgxd/ g~mt gt9 Lg~ qignc nfec ist nxfn`cd fmd f{`{fxd gm

  timc/ hst Eixkfm ofsklcd fmd kfqc lge f hgk lsk- Lc cot tlc ~it gezxc~~gim ilcx nlc~t fkfgm~t lg~ fxe fmd lc zfttcd lcx ~lisodcx gm xctsxm-

  Og~f sxxi{cd lcx cwchxi{~/ ~tgoo ~egogmk- Fxcmt wis kofd ti ~cc s~9

  Lc ofsklcd- Wcfl/ G fe-

  ^lc kfqc lge f oii` fmd ~fgd/ Tcm kgqc ec f lsk& Lc dgd- Lg~ zfoe~

  zxc~~cd fkfgm~t tlc hfn` i lcx ~lgxt fmd lcx lfgx kxfrcd lg~ mkcxtgz~-

  Eixkfm nin`cd lcx lcfd ti imc ~gdc fmd lcx oimk/ bct%hofn` lfgx ~{czt

  fnxi~~ lcx xgklt ~lisodcx- [lwd wis kct hfn` ~i oftc9Gt {f~ tlc nlcfzc~t gklt-

  [coo/ {cxc kigmk ist timgklt/ g wis {fmt ti niec- Wis ~lisod ~tiz hw

  isx xiie gm og`c tccm& [cxc kimmf zxc%kfec {gtl tlc hiw~-

  Wcfl/ tlft ~ismd~ kiid- G bs~t kittfsmzfn`-

  Wcfl mi zxihoce& Niec iqcx {lcmcqcx-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  33/43

  Tcw {cmt i di{m tlc lfoo fmd lc noi~cd lg~ diix fkfgm- Gt {f~ lit

  gm~gdc lg~ xiie ~i lc tii` i lg~ ~{cft~lgxt- Tc ~nliio lfdmt tsxmcd i tlc

  xfdgftix~ wct fmd tlc x~t {fxe dfw~ i ~zxgmk {cxc imow ef`gmk tlgmk~ {ix~c-

  Lc ~zcmt tlc mc|t tcm egmstc~ ix ~i smrgzzgmk lg~ ~sgtnf~c fmd lfmkgmk

  lg~ noitlc~/ %~lgxt~/ ~{cft~lgxt~ fmd bcfm~- Lfo{fw tlxiskl lc kit hixcd fmdoii`cd sz ft tlc noin`- Gt lfdmt hccm tccm egmstc~ hst lc dgdmt `mi{ {lft

  co~c ti di tlcm ~i lc zst lg~ ~{cft~lgxt hfn` im fmd oct- Fxismd tlc nixmcx fmd

  di{m tlxcc eixc diix~ {f~ tlc kgxo~ xiie/ msehcx >44- Lc ~tiid ix f eiecmt/

  smncxtfgm/ tlcm ~{fooi{cd tlc osez gm lg~ tlxift fmd `min`cd t{gnc-

  Tc ocm~ i tlc zcczlioc {f~ eg~~gmk- Lc lcfxd iit~tcz~ fmd tlcm mi%

  tgncd f ~sddcm fh~cmnc i ogklt niegmk tlxiskl tlc izcmgmk {lcxc tlc zcczlioc

  lfd hccm0 lc nisod tcoo ~lc {f~ nlcn`gmk ti ~cc {li lc {f~- Lcw& Niec gm-Eixkfm izcmcd tlc diix-

  [lft lfzzcmcd ti wisx zcczlioc9 lc f~`cd f~ lc cmtcxcd-

  Og~f xioocd lcx cwc~- Skl/ Bgeew sm~nxc{cd gt fmd tii` gt ist- Lc `czt

  txwgmk ti {ftnl s~ nlfmkc tlxiskl tlc lioc- Gt {f~ `gmd i fmmiwgmk-

  Wcfl/ tlft~ dseh-

  Di wis {fmt fmwtlgmk ti ^lc nfsklt lcx~co- G ecfm/ {c imow

  xcfoow lfqc ogvsix- ^lc ofsklcd fmd {fo`cd fnxi~~ ti tlc xgdkc/ tlc tiz ~sxfnci {lgnl lfd hcniec f ef`c~lgt hfx- Tcxc {f~ f ogttoc ~zgncd xse/ f lfmdoc

  fmd f lfo i @fx`iq fmd f ogttoc hittoc i 77 Fzzoc~/ {gtl f xi{ i nlcfz nlf~cx~

  hclgmd tlce- ^lit~9 ~lc f~`cd-

  I`fw& Eixkfm nfoocd ist-

  Mi tlfm`~/ lc ~fgd vsgctow/ cqcm tliskl lc `mc{ tlft tlcw `mc{ tlft

  lc dgdmt dxgm` fonilio-

  Og~f zisxcd ist t{i ~lit~- Dfm~ niegmk iqcx fmw egmstc mi{ {gtltlc hiw~/ ~lc ~fgd iqcx lcx ~lisodcx- Eixkfm ~tiid mc|t ti lcx fmd lc mitgncd

  tlc ~oizc~ i tlcgx hfn`~/ tlcgx ~`gmmw {fg~t~ fmd bsttgmk ~lisodcx hofdc~-

  [lftoo {c tif~t ti9

  Dfm izcmcd tlc diix fmd zxinofgecd/ if~t ti ec& Tcw foo ofsklcd-

  Og~f ~egocd- [fmt f ~lit9

  Goo tf`c imc-

  Og~f zst di{m lcx ~lit fmd zisxcd fmitlcx ix Dfm- [lcxcxc tlc xc~t

  i tlc hiw~9

  Tcwxc ~tfwgmk gm fmd bs~t ~ei`gmk timgklt-

  Wis ~tgoo niegmk9

  Wcfl/ G {fmt ti ki ist- Lc zgn`cd sz tlc tlgxd ~lit fmd hfofmncd gt

  oii~cow gm lg~ mkcxtgz~- Tc kof~~ lfd f zgntsxc i f zfoe txcc fmd f egmgftsxc

  efz i Lf{fgg im gt-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  34/43

  i tlc cmd i fmitlcx sn`gmk f{c~iec ~zxgmk hxcf`& Eixkfm

  tif~tcd- Tcw nfxcsoow tisnlcd tlcgx ~litkof~~c~/ hst Og~f~ ~zgoocd f ogttoc fmw%

  {fw~- Tcw tlxc{ tlcgx lcfd~ hfn` fmd ti~~cd di{m tlc ~lit~/ tlcm geecdgftcow

  nlf~cd {gtl tlcgx Mfmtsn`ct Mcntfx~-

  Fmwimc co~c niegmk {gtl s~9 Dfm f~`cd-Mizc/ G ksc~~ tlg~ g~ gt/ Og~f ~fgd-

  Asn`gmk ~vsfxc~- Gt~ f zcxcntow mc ^smdfw mgklt& Tcw foo ofsklcd-

  Dfeim cot f{`{fxd mit dxgm`gmk hst lc dgdmt `mi{ {lft lc ~lisod ~fw/ ~i lc

  dgdmt ~fw fmwtlgmk-

  Dfm kc~tsxcd ti tlc diix- Bgeew tf`c wisx zcczlioc fkfgm9

  Wc~& G lizc lc kgqc~ gt hfn` vsgn`cx tlg~ tgec-

  Dfm ofsklcd- Bgeew~ ~snl f disnlchfk- Lc {fo`cd iqcx ti Eixkfm~dc~` fmd xgzzcd tlc nixmcx i f ~lcct i oii~cocf- Di wis ksw~ lfqc fmw tfzc9

  Wcfl/ G kit ~iec- Li{ niec9 Og~f lcod ist tlc tfzc-

  Dfm {xitc qcxw nfxcsoow gm tgmw zxgmt im tlc ~efoo ~nxfz i zfzcx- Lc

  lcod gt ist ti Og~f0 ~lc xcfd gt fmd ofsklcd- [lft~ gt ~fw9 Eixkfm f~`cd f~ lc

  nxi~~cd ti tlc diix-

  Asn` wis/ Bgeew/ Og~f ofsklcd- Dfm zxc~~cd tlc zfzcx sz ti tlc

  zcczlioc fmd tfzcd gt gm zofnc-Lc~ kimmf oiqc tlft& Eixkfm nxi{cd-

  G ecfm/ lc dc~cxqc~ gt/ Dfeim ~fgd-

  Dfm middcd fmd zst tlc tfzc hfn` im Og~f~ dc~`- Wisxc {coniec/

  ofdgc~- Fmwimc sz ix xismd t{i9

  Wis lfd ti f~`9 Eixkfm kxgmmcd hfn`- ^lc {cmt ti tlc xgdkc fmd

  zisxcd ist tlxcc eixc ~lit~- Tcw tii` tlc~c gm ~gocmnc fmd tlcm nlf~cd tlce

  fkfgm/ mi~c~ nxgm`ocd-Nfm G ft ocf~t ki ~fw lg ti tlc hiw~9 Eixkfm f~`cd-

  Wcfl/ niec im- Dfm ocd lcx ist fmd tlc diix ~lst hclgmd tlce-

  Og~f zisxcd lcx~co f xse%fmd%ni`c fmd ofw di{m im lcx ~gdc im lcx

  hcd- ^lc zfttcd tlc efttxc~~ mc|t ti lcx ~i lc nfec fmd ~ft di{m-

  Wis dgdmt ~cce tlft lfzzw ti ~cc s~/ ~lc ~fgd-

  Mi/ G {f~& G bs~tdimt fo{fw~ oii` lfzzw {lcm G fe/ lc ~fgd vsgn`ow-

  I`fw- [c {cxc xcfoow c|ngtcd ti ~cc wis& [c nfec xsmmgmk {lcm {c

  lcfxd wis kct hfn`-

  Wcfl/ G {f~ lfzzw/ lc ~fgd-

  ^lc zofwcd {gtl tlc cmd~ i lcx lfgx fmd ~ft ix{fxd f ogttoc- G lfd f

  hixgmk ~zxgmk hxcf`- G bs~t {ix`cd ft tlc ~eiitlgc ~tfmd f oit- ^lc kofmncd sz

  fmd nimtgmscd- G dgdmt lii` sz {gtl fmw hiw~& G~mt tlft ~fd9 Lc middcd/ sm%

  ~sxc i {lft ti ~fw- ^lc ~lgtcd sz gmti ~gttgmk- Dgd wis lii` sz {gtl fmwhidw

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  35/43

  tlg~ hxcf`9

  Lc nisod ~cm~c tlft tlcw {cxc fhist ti lfqc f eiecmt i nimmcntgim/

  hst lc dgdmt {fmt lcx ti tlgm` lc {f~ f oi~cx ~i lc zfmgn`cd fmd ogcd- Wcfl/ f

  niszoc zcizoc/ lc ~fgd-

  Il/ ~lc ~fgd- ^lc ~{gtnlcd ti `mccogmk fmd zst lcx lfmd~ im lg~~lisodcx~/ ~tfxtcd ef~~fkgmk-

  Tft cco~ xcfoow kiid/ lc {lg~zcxcd/ ccogmk lcx lfmd~ eiqc sz lg~

  mcn` xie gt~ hf~c ti tlc nsxqc i lg~ ~`soo- ^lc ~nxfzcd lcx mkcx~ tlxiskl

  lg~ lfgx/ ef~~fkgmk lg~ ~nfoz/ fmd lg~ hidw ~zf~ecd ix f eiecmt f~ lcx lfmd~

  {ix`cd- Lc dgdmt `mi{ {lft ti di hst lc dgdmt {fmt tlc ef~~fkc ti cmd-

  Lc noi~cd lg~ cwc~ ix f ~cnimd/ hst bs~t f~ lc ~tfxtcd ti xcof| lc nisod

  cco lge~co kcttgmk fm cxcntgim- Lc eiqcd lg~ ock~ ti txw ti lgdc gt/ hst lc {ix%xgcd tlft ~lc {isod ~cc gt- ^lc dgdmt ~cce ti mitgnc/ hst ~lc ~tizzcd ef~~fkgmk

  f~ Eixkfm fmd Dfm nfec hfn` gm-

  Li{ fxc tlc hiw~9 Og~f f~`cd-

  Asn`gmk lgkl/ Dfm kxgmmcd-

  Wcfl/ sn`gmk lgkl/ tlft~ fm fnnsxftc f~~c~~ecmt/ Eixkfm ofsklcd- G~

  tlft f xse%fmd%ni`c9

  Wcfl/ Goo ef`c wis imc/ Og~f ~fgd-Dfeim ~tiid sz vsgn`ow fmd eiqcd gmti f nixmcx/ ocfmgmk fkfgm~t tlc

  {foo- Dfm efdc lge~co f nin`tfgo {gtl 77 Fzzoc~ fmd bsgnc0 Og~f mg~lcd lcx

  xse%fmd%ni`c fmd ~tfxtcd eg|gmk fmitlcx- Tcw lcfxd tlc diix izcm fmd tsxmcd

  f~ tlcw ~ct di{m tlcgx kof~~c~-

  Asn` wis/ Bgeew9 Bgeew f~`cd- [li sn`gmk {xitc tlft9

  Lcw/ Bgeew/ Og~f ~fgd-

  ^{lft wis kct/ Dfm ~lxskkcd-Bgeew ~ogzzcd lg~ lfmd~ gmti lg~ hfn` zin`ct~- Lc {f~ f ofnxi~~c zofwcx/

  tfoo hst ~tin`w fmd ~tximk/ {gtl nsxow xcd lfgx-

  Wis ecfm wis dgdmt ~cc s~ nlfmkgmk9 Eixkfm dcfdzfmmcd-

  Bgeew {fo`cd ti tlc xgdkc fmd zisxcd lge~co f ~lit i 77 Fzzoc~-

  [lcm lc dxfm` gt lg~ c|zxc~~gim lfxdow nlfmkcd fmd lc dgdmt s~c f nlf~cx-

  Li{ {f~ wisx hxcf`9 lc f~`cd Og~f-

  Gt {f~ mgnc- G ecfm/ Aoixgdf~ fo{fw~ mgnc- Hst gt~ kiid ti hc hfn`-

  Li{ {f~ wisx~9

  Bgeew ~lxskkcd fmd {fo`cd ist- Eixkfm ~lii` lcx lcfd- Gt~ og`c {c

  {cxcmt cqcm lcxc- [lw fxc wis mgnc ti lge fkfgm9

  Og~f ~gklcd fmd zsoocd lcx lfgx hfn` hclgmd lcx cfx~- G dimt `mi{- G ^lc

  ofsklcd- G ksc~~ G og`c hfd hiw~-

  Wis ecfm f~~lioc~9 Dfm icxcd-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  36/43

  [lftcqcx- Oct~ tf`c ~iec eixc ~lit~ fmd ki ist-

  Gt {f~ ~tgoo zxcttw {fxe ist~gdc/ cqcm ft mgklt/ ~i Dfm nfxxgcd lg~ bfn`ct-

  Eixkfm fmd Og~f lcod lfmd~ fmd Dfm {fo`cd ft tlcgx ~gdc0 Dfeim lsmk f c{

  ~tcz~ hclgmd- Lc lfd mi fonilio `cczgmk lge {fxe ~i {lcm tlc hxccrc zgn`cdsz lc rgzzcd sz lg~ ~{cft~lgxt-

  Wis {cxcmt tii lit {cfxgmk tlft tlgmk gm~gdc9 Eixkfm f~`cd-

  Mit xcfoow/ lc ~fgd-

  Eixkfm ofsklcd- Hst wis {cxc ~{cftgmk&

  Lg~ eistl nsxocd gmti f ~egoc- G og`c hcgmk {fxe- ^lc ~lxskkcd hfn`-

  [lgnl imc g~ ^gkef fkfgm9 Dfm oii`cd fxismd- G fo{fw~ kct tlc xft

  lis~c~ eg|cd sz-F Lgkl ^nliio Es~gnfo ~imk ~tfxtcd zofwgmk fmd Og~f zcx`cd sz-

  Tft~ ew zlimc& Nfm G lfqc gt9 Dfm ~lcd tlxiskl tlc zin`ct~ i lg~ bfn`ct

  fmd zsoocd ist t{i zlimc~/ imc ogt sz- Og~f tii` gt fmd oii`cd ft tlc ~nxccm/ tlcm

  lgt tlc hsttim ti gkmixc gt- Wcfl/ Ge mit tfo`gmk ti ew ~g~tcx xgklt mi{- Mit ft

  tcm sn`gmk tlgxtw/ {lcm Ge tlg~ dxsm`- ^lc tsxmcd hfn` ti Dfeim- Nfm wis

  tf`c ew zlimc fmd ew `cw~9 Tft {fw Dfm {imt kct isx~ eg|cd sz-

  Wcfl/ lc ~fgd/ ~tsmk lcx zlimc fmd lcx `cw~ gmti tlc zin`ct i lg~~{cft~lgxt-

  G ~fw wis kgxo~ ~lisod bs~t kct dxc~~c~ {gtl zin`ct~/ Dfm izgmcd- Tcw

  tsxmcd gmti tlc zixnl i tlc ^gkef hsgodgmk0 gt {f~ ~tgoo zxcttw cfxow ~i tlcxc

  {f~mt f ogmc-

  ^nliio GD~/ ~fgd tlc hiw ft tlc diix- Tcw foo ~li{cd tlcgx GD~ fmd

  ~tczzcd gm/ oct tlc hiw bs~t gm~gdc dxf{ \~ im tlcgx lfmd~ gm xcd ^lfxzgc- Szim

  cmtcxgmk tlc hsgodgmk tlcw nisod lcfx tlc {foo i ~ismd xie tlc dfmnc iixgmnxcf~c ti f xifx- Tc zfxtw xiie {f~ tlxiskl f diix ti tlc oct/ zfn`cd {gtl

  zcizoc fmd ogt imow hw f ~txihc- Tcw zs~lcd tlcgx {fw tlxiskl tlc nxi{d ti fm

  izcm zftnl-

  [lcxc fxc tlc dxgm`~9 Og~f ~listcd iqcx tlc mig~c-

  G tlgm` tlft {fw/ Dfm zigmtcd- Tcw lcfdcd i tikctlcx ix dxgm`~-

  Eixkfm ~tfxtcd dfmngmk fmd Dfeim oii`cd fxismd/ lg~ lfmd~ gm lg~

  zin`ct~- Tcxc {cxc f c{ ofxkc kxisz~ i kgxo~ dfmngmk/ {gtl ksw~ eiqgmk xie

  kxisz ti kxisz fmd niszoc~ gm hct{ccm kxgmdgmk tikctlcx- Eixkfm hsezcd lcx

  lgz gmti lge fmd lc ~tczzcd hfn`/ ~tfxtocd-

  [lft {cxc wis digmk9 ~lc ocfmcd gm fmd ~listcd- Lcx hxcftl {f~

  {fxe fkfgm~t lg~ cfx-

  Rimgmk ist/ lc ~fgd- Lc ~tfxtcd dfmngmk {cf`ow- Og~f fmd Dfm nfec

  hfn` {gtl xcd ^ioi nsz~ gm tlcgx lfmd~- Ofdw Kfkf nfec im ~i Og~f ~tfxtcd

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  37/43

  dfmngmk {gtl lcx nsz lcod foit/ lcx fnc ins~cd fmd dg~tfmt fmd lcx ogz~ ~ogkltow

  zfxtcd-

  Dfeim ~lgtcd lg~ {cgklt xie ~gdc ti ~gdc gm hcft {gtl tlc es~gn/

  {fqgmk lg~ fxe~ f ogttoc- Eixkfm hfn`cd sz gmti Dfm ~i Dfm zst lg~ lfmd~ im

  lcx {fg~t/ zxc~~cd lg~ hidw fkfgm~t lcx~- Dfeim `czt ~{fwgmk/ sm~sxc/ {lgoc Og~f~egocd fmd dfmncd-

  Lc cot f ~sddcm sxkc ti sxgmftc ~i lc ocfmcd gm/ ~fgd Goo hc xgklt hfn`-

  Lc zs~lcd lg~ {fw hfn` ist i tlc nxi{d gmti tlc ogklt i tlc cmtxfmnc lfoo fmd

  ismd tlc ogmc ix tlc hftlxiie- Gt {f~ ei~tow ksw~ flcfd i lge ~i lc ksxcd

  tlc {fgt {isodmt hc tii oimk- F~ lc {fgtcd lc nisod ~cc lg~ c|%kgxoxgcmd cmtcx%

  gmk tlc zfxtw/ ihqgis~ow dxsm` fmd {gtl Bgeew gm ti{- Lc tsxmcd fxismd ~i ~lc

  {isodmt xcnikmgrc lge fmd hcmt lg~ `mcc~/ ~lf`gmk lg~ ock~ ti liod gm lg~ zcc-Agmfoow gt {f~ lg~ tsxm gm tlc hftlxiie-

  Lc zsoocd lg~ bcfm~ ti lg~ fm`oc~ fmd {gzcd tlc tlgm niftgmk i ~{cft

  xie lg~ hfoo~/ tlcm ~tfxtcd zccgmk- Tc es~gn {f~ vsgct xie lcxc/ hsxgcd sm%

  dcxmcftl tlc ~zof~lgmk i sxgmc gm {ftcx fmd tlc cqcmtsfo s~l- Lc {f~lcd lg~

  lfmd~ vsgn`ow fmd rgzzcd sz lg~ w-

  Ft x~t lc nisodmt md lg~ xgcmd~ gm tlc nxi{d0 tlcw lfd kxfdsfoow

  eiqcd cqcm dcczcx gmti tlc zfxtw- [lcm lc ismd tlce lc ~f{ Eixkfm kxgmd%gmk fkfgm~t f tfoo hofn` ksw fmd Dfm tfo`gmk ti ~iec kgxo~- Bgeew {f~ xgklt hc%

  lgmd Og~f/ ~ogdgmk lg~ lfmd~ foimk tlc ~gdc~ i lcx hidw- ^lc lfd lcx cwc~ noi~cd

  f~ ~lc kwxftcd fmd oi{cxcd ti{fxd~ tlc iix/ lcx hstt zxc~~cd fkfgm~t tlc ximt

  i lg~ bcfm~- Dfeim dgdmt `mi{ {lft ti di ~i lc {fmdcxcd i fkfgm/ {cmt ti

  tlc hfx- Lc dgdmt mixefoow dxgm` hst lc {f~ sz~ct/ lg~ nlcc`~ s~lcd fmd {fxe/

  ~i lc f~`cd ix f ~nxc{dxgqcx fmd {ftnlcd tlc xft hiw zisx ist tlc dxgm`- Lc

  tii` f ~gz fmd tlc ~lfxz/ dg~ks~tgmk ~tgmk i tlc qid`f efdc lge ~lsddcx ~i lctlxc{ tlc xc~t gmti tlc mcfxhw txf~lnfm-

  [lcm lc oii`cd tlxiskl tlc nxi{d ix lg~ kxisz/ lc ~f{ Eixkfm fmd

  Dfm dfmngmk fkfgm- Og~f {f~ `g~~gmk Bgeew/ tlcgx eistl~ zxc~~cd tikctlcx ec~~%

  gow hst zf~~gimftcow fmd lcx lfmd~ im lg~ nlcc`~- Lc {f~ hcmt ~ogkltow ix{fxd

  ti niezcm~ftc ix tlc lcgklt dgcxcmnc/ ~ogzzgmk lg~ lfmd~ di{m ti{fxd~ lcx

  f~~- Dfeim cot ~gn` fmd lc lfd f lcfdfnlc xie tlc es~gn ~i lc {fo`cd hfn`

  ist~gdc-

  Tc ogklt {fxetl i tlc mgklt cot niod ftcx tlc ~tsw zfxtw xiie ~i lc

  smrgzzcd lg~ ~{cft~lgxt- Lc nisod ~tgoo tf~tc tlc ~gz i ~nxc{dxgqcx fmd lc xshhcd

  ft tlc \ im lg~ lfmd hst tlc gm` imow ~esdkcd- F~ lc {fo`cd hfn` ti tlc dixe

  lc zf~~cd f oit i dxsm` zcizoc txfqcogmk xie zfxtw ti zfxtw gm kxisz~0 tlc x~t

  mgklt hfn` xie hxcf` {f~ fo{fw~ f hgk zfxtw mgklt- [lcm lc kit hfn` ti lg~

  xiie lc nioofz~cd im lg~ hcd/ ~tgoo {cfxgmk lg~ ~{cft~lgxt- Lc txgcd mit ti tlgm`

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  38/43

  fhist Bgeew fmd zxc~~cd lg~ cwc~ ~lst0 gt {f~ imow f egmstc ix t{i hcixc lc

  soow zf~~cd ist-

  Lc f{i`c ti f `min` im lg~ diix fmd lc ~ft sz vsgn`ow/ oii`cd fxismd-

  Lc dgdmt `mi{ {lft tgec gt {f~ ~i lc kofmncd ft tlc noin`2 8 f-e- Lg~ ogklt {f~~tgoo im fmd lc {f~ niqcxcd gm ~{cft- Lc oii`cd tlxiskl tlc zcczlioc fmd ~f{

  Og~f/ lcx ef`csz foo ~esdkcd fmd lcx lfgx ist i zofnc- ^lc lfd f hxsg~c im lcx

  oct nlcc` xgklt smdcx lcx cwc fmd tlcxc {f~ f nst im lcx ixclcfd/ hxgklt xcd

  fmd zcxcntow ~txfgklt- Lc izcmcd tlc diix-

  Wis i`fw9

  ^lc middcd fmd `czt ~tfxgmk di{m- G tlgm` wis ~tgoo lfqc ew zlimc

  fmd ew `cw~- ^lc {f~ ~{fwgmk f~ ~lc ~tiid fmd lcx {ixd~ {cxc ~osxxgmk-Wcfl/ Ge ~ixxw/ G ixkit- G tlgm` G ~tgoo lfqc tlce Lc ~lcd gm lg~

  zin`ct- Wcfl/ G di- Fxc wis ~sxc wisxc i`fw9

  ^lc {fo`cd gmti lg~ xiie fmd ~ft di{m im tlc ~zfnc lc lfd nocfxcd im lg~ dc~`-

  Lcx fnc {f~ hofm` fmd ~lc ~sn`cd im lcx ogz/ zsoogmk lcx dxc~~ di{m iqcx lcx

  ogklt hxi{m tlgkl~- Lc zs~lcd lg~ ~lcct~ ist i tlc {fw fmd ~ft di{m im lg~ hcd

  fnxi~~ xie lcx- [lcm lc oii`cd hfn` ft lcx ~lc {f~ nxwgmk/ ~gocmtow/ tlc tcfx~

  eg|gmk {gtl lcx ef`csz-Lcw Lc dgdmt `mi{ {lft ti ~fw-

  G {cmt hfn` {gtl Bgeew/ ~lc ~fgd- [lcm lc oii`cd di{m ft lg~ `mcc~

  lc nisod cco lg~ ixclcfd ~{cftgmk fkfgm- ^lc zst lcx fnc gm lcx lfmd~ fmd `czt

  nxwgmk- Of~t tgec {c lii`cd sz/ lc `cztlc `czt txwgmk ti zsoo i ew hxf fmd

  G tlisklt lc {f~ bi`gmk/ G dimt `mi{- Dfeim cot og`c lc ~lisod hc ccogmk

  ~iectlgmk hst lc nisodmt cco fmwtlgmk- Ge ~ixxw/ ~lc ~fgd- G ~lisodmt hc tcoo%

  gmk wis tlg~- Mcqcx egmd-Mi/ lc ~fgd- Gt~ i`fw- Wis nfm tcoo ec {lftcqcx- ^lc dgdmt fm~{cx-

  G ecfm/ wis dimt lfqc ti tcoo ec ~lgt- G dimt `mi{- Hst g wis {fmt ti tfo` ti

  ~iecimc/ wis nfm tcoo ec ~ts-

  Lc efdc ec kgqc lge lcfd fmdG dimt `mi{/ Gqc mcqcx dimc tlft

  hcixc- ^lc ~tizzcd nxwgmk fmd {gzcd ft lcx tcfx~- G tlisklt/ efwhc tlft {f~

  i`fw9 G dimt `mi{- Hst lc `czt tcoogmk ec G {f~ hfd ft gt- Fmd tlcm G ~tizzcd

  fmd G {f~ nxwgmk fmd lc zs~lcd ec gmti lg~ dc~`/ G dimt `mi{- Lc `czt ef`gmk

  ec `ccz kigmk fmd kigmk-

  Lcw/ lc ~fgd- Lc `mc{ gt {f~ f ~tszgd tlgmk ti ~fw hst lc dgdmt `mi{

  {lft {f~mt f ~tszgd tlgmk ti ~fw-

  ^lc zst lcx fnc gm lcx lfmd~ fkfgm fmd `gn`cd i lcx ~lic~- Lc ~tfxcd

  ft lcx cct/ lfmkgmk oii~c gm tlc fgx/ ~f{ tlc dxgcd nxs~t i iod mfgo ziog~l im lcx

  tic~- ^lc oii`cd sz/ lcx ogz~ zsx~cd/ fmd lcx cwcogd~ dxiizcd di{m smtgo lcx cwc~

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  39/43

  {cxc foei~t kimc- Ge ccogmk xcfoow ~gn`

  [c ~lisod kct wis hfn` ti wisx xiie/ lc ~fgd- ^lc ~tsehocd f~ ~lc

  nogehcd i i lg~ dc~`/ ~i lc nfsklt lcx gm lg~ fxe~ fmd ~szzixtcd lcx- Lcx

  hidw {f~ {fxe fkfgm~t lg~ lfmd~- Lc zst lcx `cw~ fmd lcx zlimc hfn` gm lg~

  zin`ct fmd lcozcd lcx {fo` gmti tlc lfoo{fw- Tcw ~lsacd fxismd tlc nixmcx hsthcixc tlcw nisod kct ti lcx xiie ~lc nioofz~cd ti lcx `mcc~ fmd tlxc{ sz- Tc

  qiegt {f~ xsmmw fmd dfx` fkfgm~t tlc kxfw nfxzct- Asn`/ ~iec i gt kit gm wisx

  lfgx-

  Gt~ i`fw/ ~lc esehocd/ nsxogmk sz mc|t ti gt fmd ~tfxtgmk ti zf~~ ist-

  Lcx dxc~~ {f~ lfmkgmk oii~c fmd imc i tlc ~txfz~ lfd foocm di{m fxismd lcx

  fxe0 lc nisod ~cc tlc hofn` nsz i lcx hxf smdcxmcftl- Lc dgdmt `mi{ {lft ti

  di hst tlcxc {f~ mi imc co~c fxismd ~i lc zgn`cd lcx sz/ imc lfmd smdcx cfnlfxezgt/ fmd lcx cct ismd tlc iix- Tcw ~lsacd tikctlcx ti lcx xiie fmd lc

  ocfmcd lcx fkfgm~t tlc {foo f~ lc dsk fxismd ix lcx `cw~- ^lc ~ogzzcd di{m gmti

  ~gttgmk/ {gtl lcx lcfd ocfmcd hfn` fkfgm~t tlc {foo fmd lcx cwc~ noi~cd zcfncsoow-

  Tcxc {f~ ~tgoo f ogttoc hgt i qiegt hw tlc nixmcx i lcx eistl fmd nlsm`~ nosmk

  ti lcx lfgx- Lc zsoocd lcx sz fkfgm fmd tlg~ tgec tlcw efdc gt ti lcx hcd-

  [lcxc~ Eixkfm9 lc f~`cd f~ lc ogtcd lcx gmti lcx hcd- Di wis mccd

  fm gnc zfn`9 ^lc dgdmt fm~{cx0 ~lc {f~ foxcfdw f~occz- Lc ~lii` lcx f{f`c fmdf~`cd fkfgm- [lcxc~ Eixkfm9

  Eixkfm~ ist {gtlf hiw- ^lc oii`cd sz ft lge- Di wis tlgm` Ge

  f~ost/ G dgdmt {fmt ti/ lcefdc ec Lcx c|zxc~~gim sxxi{cd gmti nim%

  ncxm- Asn`/ ew fnc xcfoow lsxt~-

  Di wis {fmt fmwtlgmk9 Aiid9 [ftcx9

  Fxc wis kigmk ti kct ~iec9 G xcfoow {fmt ~iec zitfti xgc~- Lc

  nisodmt tcoo g ~lc {f~ nfoogmk tlce zitfti xgc~ hcnfs~c ~lc {f~ dxsm` ix g gt{f~ f Aoixgdf tlgmk-

  Bs~t ~tfw xgklt lcxc- Dimt eiqc- Wis nfm txw ti ki ti ~occz g wis {fmt/

  Goo ki kct wis ~iec xgc~- Dfeim efdc ~sxc ~lc {f~ ofwgmk im lcx ~gdc- Dimt

  gz iqcx/ dimt ofw im wisx hfn`-

  Gt {f~ xcxc~lgmkow niod ist~gdc mi{ ~i Dfeim rgzzcd sz lg~ ~{cft%

  ~lgxt- Tc niod tlxgoocd fkfgm~t lg~ fnc fmd efdc lge mseh- Lc lfd f eg~~gim

  mi{/ ~i gt dgdmt xcfoow efttcx- Lc lfd ti hxgmk Og~f lcx Axcmnl xgc~-

  Tcxc {f~ mi imc co~c fxismd ~i lc tii` i lg~ ~{cft~lgxt/ oct tlc niod

  {lg~toc xgklt tlxiskl lg~ himc~- Lc oii`cd di{m ft lg~ fxe~/ ogmcd {gtl dccz

  ~nfx~ fmd ~lfooi{ ~ognc~ xie nsttgmk- Lc ~zcmt ~i esnl tgec lgdgmk lg~ fxe~ hst

  gm f {cgxd {fw lc tlisklt tlcw {cxc hcfstgso- Lc og`cd tlc gdcf tlft foo lg~ wcfx~

  i zfgm fmd msehmc~~ fmd ~scxgmk {cxc {xgt ofxkc im lg~ hidw gm nxg~~nxi~~

  ~nfh~- Lc zgn`cd ft imc i tlce fmd cot tlc hsxm niec hfn` gmti tlc nst/

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  40/43

  tlc {fxe hsrrgmk hsxm/ fmd tlc {gmd hoc{ xgklt tlxiskl lge-

  [lcm lc kit mcfx tlc oftc%mgklt dgmgmk lfoo lc zst lg~ ~{cft~lgxt hfn`

  im ~i mihidw {isod ~cc- Tc lfoo {f~ zfn`cd {gtl dxsm` zcizoc fmd tlc dxsm`

  zcizoc tf`gmk nfxc i tlce- Lc {fo`cd iqcx ti tlc kxgoo fmd kit fm ixdcx i xgc~0

  lc zfgd {gtl lg~ i{m GD fmd lcfdcd hfn`-Gt {f~ iqcx{lcoegmkow vsgct {lcm lc kit hfn` ti tlc dixe~- Lg~ cct

  im tlc ~tcz~ xfmk ist gmti tlc lfoo{fw f~ f ~cvscmnc i oisd ~ofz~- Lc izcmcd

  Og~f~ diix fmd ~ogzzcd gm~gdc0 ~lc {f~ f~occz-

  Lc ~ft im tlc iix mc|t ti lcx hcd/ og~tcmgmk ti lcx dccz hxcftl~- Gt {f~

  zxihfhow tii oftc ix tlc xgc~ ~i lc ftc f niszoc lge~co- Tcw {cxc niod fmd ~it

  fmd es~lw hw mi{ hst lc dgdmt nfxc- Lc cot ~tximk/ og`c lc {f~ ksfxdgmk tlc

  ~occzgmk Og~f/ ksfxdgmk lcx xie tlc xc~t i tlc {ixod {gtl gt~ Bgeew~ fmd gt~xft hiw~- Lc {isod fo{fw~ hc tlcxc/ zxitcntgmk lcx/ lc {isod ef`c lcx ~i ~fc-

  Wis ~tgoo lcxc9 Og~f ~zi`c gm lcx ~occz foei~t/ vsgct/ {gtlist eiqgmk

  lcx ogz~-

  Wcfl- Wis {fmt tlc xgc~9

  Wis nfm ki hfn` ti wisx xiie- Gei`fw-

  Goo ocfqc tlc xgc~ xgklt lcxc- Di wis {fmt tlce9

  Mi-I`fw/ ~occz {coo- Wisoo cco hcttcx gm tlc eixmgmk-

  Dfeim {f~ f ogttoc lsmkxw ~i lc tii` tlc xgc~ {gtl lge/ ~lsacd ist

  gmti tlc lfoo{fw fmd {fo`cd hfn` ti lg~ xiie- Lg~ ~sgtnf~c/ ~tgoo lfo%zfn`cd/

  lfd foocm iqcx gm tlc nixmcx0 lg~ noitlc~ {cxc ~zgoogmk ist- Lc oin`cd tlc diix

  hclgmd lge fmd nioofz~cd im tlc hcd-

  Lc ofw tlcxc gm ~gocmnc fmd xc~tcd- Ftcx tlc ~gocmnc ~cttocd gm lc

  smrgzzcd lg~ ~{cft~lgxt fmd tii` gt i/ hxs~lcd tlc nxii`cd Hxfgooc i lg~ fxe~{gtl lg~ mkcxtgz~- Lc xcfnlcd iqcxlcfd fmd tii` f lfmdso i xgc~/ ~tscd

  tlce gmti lg~ eistl niod fmd ~es~lcd- Lc og`cd tlc {fw tlcw nfec fzfxt hc%

  t{ccm lg~ tcctl-

  Lc dgdmt `mi{ {lft co~c ti di mc|t ~i lc smrgzzcd fmd smhsttimcd

  lg~ bcfm~- Lc zsoocd di{m im tlc cof~tgn i lg~ hi|cx hxgc~ fmd ~ogzzcd ist lg~

  zcmg~/ cot tlc {xgm`ocd zisnl i ~`gm hcmcftl gt fmd tlc ec~~ i txgeecd lfgx-

  Lc xioocd gt fxismd gm lg~ mkcx~ {lgoc gt ~tfxtcd ti kct lfxd fmd tlcm lc {f~

  xcfdw ti ki-

  [gtl lg~ oct lfmd lc `czt cftgmk Axcmnl xgc~/ owgmk im lg~ hfn` fmd

  nlc{gmk tlce zcm~gqcow {lgoc lg~ xgklt lfmd c{ sz fmd di{m lg~ ~lft- Lc

  dgdmt `mi{ {lft ti tlgm` fhist ~i lc noi~cd lg~ cwc~-

  Tc x~t tlgmk lc tlisklt i {f~ Og~f ~i lc zgntsxcd Og~f- ^lc {f~

  owgmk hct{ccm lg~ ock~/ lfgx zsoocd hfn` fmd eistl izcm/ hihhgmk lcx lcfd gm

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  41/43

  fmd ist f~ ~lc kfqc lge lcfd- Lc nisodmt ~cc lcx hxcf~t~ xie tlg~ fmkoc ~i lc

  xcgefkgmcd tlc ~gtsftgim {gtl lge ~tfmdgmk- Lc ~lgtcd ti ~tfmdgmk gm xcfo%ogc

  hst lc `czt lg~ lfmd~ kigmk tlc {lioc tgec/ xgklt lfmd f hosx i eitgim/ oct

  lfmd ~tsmk lg~ fnc {gtl Axcmnl xgc~- Lc zgntsxcd lcx {gtl lcx cwc~ noi~cd

  {gtl cixt/ ihcdgcmtow fmd ~tsdgis~ow kgqgmk lge f hoi{bih- Lg~ zcmg~ {f~ titfoowlfxd mi{-

  Lc kxfhhcd lcx hw lcx lfgx fmd ~tfxtcd {ix`gmk lcx lcfd hfn` fmd

  ixtl/ zsoogmk lcx f~ fx ist f~ ~lc {isod ki/ smtgo ~lc lcod tlc tgz i lg~ zcmg~

  bs~t hct{ccm lcx ogz~/ tlcm tlxs~tgmk gt hfn` gm~gdc lcx eistl fmd {ftnlgmk lcx

  ~sn`- Lc t{g~tcd lg~ lfmd/ zsoogmk lcx lfgx fmd {ftnlgmk tlc ~lgqcx gt ~cmt di{m

  lcx hidw-

  Lg~ cwc~ {cxc foei~t noi~cd hw mi{/ lg~ lcfd ocfmgmk hfn`/ f~ lcef~tsxhftcd fmd ftc- Lc zgntsxcd lge~co tlxi{gmk lcx di{m/ `mccogmk fmd

  ~txfddogmk lcx- Lcx cwc~ {cxc noi~cd fmd tlcxc {cxc tcfx~ zisxgmk ist- Lc {gzcd

  tlc tcfx~ {gtl lg~ fxe/ octtgmk tlc ~fot%{ftcx ~tgmk gm lg~ nst~- Lc ~tfxtcd smhst%

  timgmk lcx ~lgxt- ^lc zxitc~tcd/ xcfnlgmk ti ~tiz lge/ hst lc zgmmcd lcx fxe~

  di{m {gtl lg~ oct fxe fmd zsoocd lcx ~lgxt iqcx lcx lcfd- Lc nisod ~cc tlc dccz

  nsz~ i lcx lgz~ fmd lcx ~eiitl/ ft ~tiefnl/ hst f~ tlc ~lgxt nfec sz iqcx lcx

  hxcf~t~ lc ~sddcmow nfec- Tc x~t ~zsxt ~zfttcxcd ist fnxi~~ lg~ iix fmd lclcod gm tlc xc~t/ ~tfkkcxcd iqcx ti lg~ dc~` fmd nofehcxcd di{m imti lg~ `mcc~-

  Lc izcmcd f tf`c%ist zgrrf hi| fmd oct lg~ zcmg~ ~zf~e gmti gt/ f oimk dxgzzw bct

  i nocfx cbfnsoftc- Lg~ hxcftl~ {cxc lfotgmk fmd tlc zocf~sxc {f~lcd iqcx lge/

  nioixgmk foo tlc zfxt~ i lg~ hidw- Tc {lioc {ixod ~cttocd di{m- Lc {f~ tgxcd

  mi{ fmd niqcxcd {gtl ~{cft-

  Lc mg~lcd i tlc of~t Axcmnl xgc~ fmd tlisklt fhist {lft ti di mc|t-

  Lc cot `gmd i kxgew fmd kxi~~ {gtl tlc ~{cft ~i lc dcngdcd ti tf`c f ~li{cx-Lc kxfhhcd lg~ tlgmk~ fmd ~ogzzcd gmti lg~ ~li{cx ~fmdfo~/ tlcm {fo`cd ti tlc

  hftlxiie-

  Gm tlc ~li{cx lc ocfmcd hfn` fkfgm~t tlc niod/ tgocd {foo- Gt {f~ ~sxzxg~%

  gmk li{ ~lin`gmk tlc niod {f~ foo di{m lg~ hfn` fmd hstt- F~ lc ~ifzcd fmd

  xgm~cd lg~ hidw lc {cmt iqcx fmd iqcx tlc gefkc~ i lg~ xcqcxgc/ txwgmk ti zgntsxc

  Og~f mf`cd- Lc zgntsxcd lcx ogttoc zsdkw fxe~ fmd lcx ~efoo/ zfoc hxcf~t~- Lc

  zgntsxcd lcx {gtl f Aoixgdf hg`gmg tfm- Lc zgntsxcd lcx nfxcsoow {xfzzgmk lcx

  ogz~ fxismd lg~ zcmg~-

  F~ lc ef~~fkcd tlc ~lfezii gmti lg~ ~nfoz gt xcegmdcd lge i lcx

  ~nfoz ef~~fkc xie cfxogcx gm tlc mgklt ~i lc `czt lg~ cwc~ noi~cd- Lc zxctcmdcd

  tlft tlcxc {f~ mi ccogmk gm lg~ lfmd~ fmd lc dsk gm {gtl lg~ mfgo~/ gt {f~ tlc

  ~nfoz ef~~fkc tlft lc mcqcx {fmtcd ti cmd- Lc {f~ ~tfxtgmk ti kct fm cxcntgim

  fkfgm gm tlc ~li{cx- Lc zgntsxcd Og~f~ zxcttw ogttoc lfmd~ fmd lcx zfgmtcd mfgo~-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  42/43

  Lcx lfmd~ tlft fo{fw~ `mc{ {lft ti di- Lc tlisklt fhist tlc {fw ~lc oii`cd

  ef`gmk ist {gtl Bgeew/ fmd {lcm lc txgcd ti zgntsxc lg~ eistl {lcxc Bgeew~

  lfd hccm/ lc nisod foei~t tf~tc tlc ~nlmfzz~ im lcx hxcftl-

  Lc xgm~cd lg~ lfgx/ ~tizzcd tlc {ftcx fmd ti{cocd lge~co i- ^tgoo lfo%

  cxcnt/ lc dxc~~cd nfxcsoow fmd efdc tlc {fo` hfn` ti lg~ xiie- Imnc gm~gdc lc~ft di{m ft lg~ dc~` fmd noi~cd lg~ cwc~- Lc nisod cco tlc lfxd ~lft i lg~ zcmg~

  zxc~~cd sz fkfgm~t tlc fhxgn i lg~ zfmt~-

  Lc mitgncd Og~f~ `cw~/ {fooct fmd GD nfxd/ ~tgoo ~gttgmk gm f zgoc im lg~

  dc~`- Lc nisod kgqc tlce hfn` gm tlc eixmgmk- Lc ~ogzzcd lg~ lfmd gmti lg~

  zfmt~ hst tlc cxcntgim {f~ fdgmk ~i lc dgdmt di fmwtlgmk-

  Lc tii` lg~ ~{cft~lgxt i fmd zgn`cd ft lg~ ~nfh~- Ogttoc ogmc~ fmd

  nsxqc~ fmd kxgd~/ foo nfxqcd gmti lg~ fxe~- Lc xcfnlcd gm~gdc lg~ dc~` fmd cotfxismd- Tcxc {f~ f Mfmtsn`ct Mcntfx~ hittoc lcd hxi`cm f niszoc dfw~ hcixc

  fmd tlc ~lfxz ~lfxd~ lcd `czt {cxc zcxcnt ix nsttgmk- Lc f~~c~~cd lg~ {lioc

  fxe/ txwgmk ti md tlc zcxcnt ~zit ti fdd gm f mc{ ogmc- Gt {f~ zxcttw nosttcxcd

  foxcfdw- F~ ~iim f~ tlc ef`c~lgt hofdc i kof~~ tisnlcd lg~ ~`gm lc cot tlc f%

  egogfx hsxm i zfgm fmd lg~ cxcntgim ~sxkcd ~sddcmow ix{fxd- Lc cot ~i zi{cx%

  so liodgmk f zgcnc i kof~~ og`c tlft- Lgdc imc gm wisx zin`ct fmd wis nfm xcfoow

  sn` ~iecimc sz- Mihidw `mi{~ wis cqcm lfqc gt/ gt bs~t ~gt~ gm wisx zin`ct/ fmd{lcm mihidw co~c g~ fxismd wis tf`c ist foo wisx xs~txftgim~ im f zftnl i kix%

  kcis~ hxi`cm ~`gm- Lc cot f ~sddcm {fqc i zocf~sxc fmd gt foei~t `min`cd lge

  ist/ lc dxiizcd ix{fxd fmd ofw lg~ lcfd im lg~ dc~`- Lc zgntsxcd lge~co ~oi{ow

  zsoogmk di{m Og~f~ zfmtgc~ ti smniqcx lcx ~lfqcd ogttoc nogt- Lc kxfhhcd f lfmd%

  so i tg~~sc~ fmd {gzcd ft tlc cdkc~ i tlc mc{ nst- Lg~ cxcntgim {f~ tlxihhgmk

  fmd ~txfgmgmk fkfgm~t lg~ zfmt~-

  Dfeim zst tlc kof~~ gm lg~ zin`ct fmd zst lg~ ~{cft~lgxt hfn` im- Lczgn`cd sz Og~f~ `cw~ fmd zst tlce gm lg~ zin`ct tii- Lc {fo`cd di{m tlc lfoo

  ti tlc xiie {lcxc ~lc ~oczt smf{fxc i lg~ zxc~cmnc-

  Lc mkcxcd tlc kof~~ gm lg~ zin`ct fmd ~ogzzcd tlc `cw gmti tlc oin`

  {lcxc gt t og`c f dxcfe-

 • 8/3/2019 Mantis Parfait

  43/43