khأچ hل؛¬u chئ¯ئ ng trأŒnh phل»” biل؛¾n - chأ o mل»«ng bل؛،n ؤ‘ل؛؟n...

Download KHأچ Hل؛¬U CHئ¯ئ NG TRأŒNH PHل»” BIل؛¾N - Chأ o mل»«ng bل؛،n ؤ‘ل؛؟n vل»›i ؤگل؛،i hل»چc Vancouver Island

Post on 30-Aug-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CANADANANAIMO

  WHISTLERMT. WASHINGTON

  VICTORIA

  VANCOUVER

  SEATTLE

  PORTLAND

  HOA K

  Cho mng bn n vi i hc Vancouver Island ti

  thnh ph Nanaimo nm trn b Ty tuyt p

  ca Canada. VIU khuyn khch tinh thn khm ph

  bn thn, khm ph th gii v s xut sc trong c

  cuc sng ln hc tp ca sinh vin.

  6 24

  14.500tng s sinh vin

  2.000 Sinh vin quc t

  LIN HEmail: WorldVIU@viu.ca International Education Vancouver Island University 900 Fifth St., Nanaimo, BC Canada, V9R 5S5

  in thoi: 1.250.740.6315 Canada/USA S in thoi min ph: 1.888.920.2221 world.viu.ca

  Cc vn phng khu vc ti c, n , Trung Quc v Vit Nam

  34sinh vin ti a

  trn mi lp

  CHNG TRNH PH BINdnh cho sinh vin quc t

  1. MBA 2. ESL 3. BBA 4. BA5. Nh hng Khch sn 6. C nhn Khoa hctrung bnh ma

  h cao ( C)trung bnh ma

  ng thp ( C)

  KH HUv thi tit

  kh hu n ha nht Canada

  CANADA

  HOA K

  Chng ti cn c c mt trng trung hc trong

  khun vin!

  instagram @WORLDVIU

  twitter @WORLDVIU

  facebook /WORLDVIUyoutube @WORLDVIU

  google+ @WORLDVIU

  weibo @HELLOVIU

  THNG TIN

  VIU

  VIU International Summary Sheet copy_VI.indd 1 2018/9/4 11:19

 • Hc bng Nhp hc:1.000 $-5.000 $ CADDanh sch y : world.viu.ca/international-student-scholarships-and-awards

  Cc chi ph chng trnh c bitBng Nng cao 8.340$ - 10.425$/k

  ESL 5.100$ (13 tun) | 2.550$ (6,5 tun)

  GCIB 20.850$ trong nm u

  GDIT/GDPM 20.850$/chng trnh

  MBA 33.000$ - 38.750$/chng trnh

  Nn tng MBA 5.190$ (2 thng)

  MASLM 25.000$/chng trnh

  MEd/MCP 25.000$/chng trnh

  MGISA 34.800$/chng trnh

  Con ng ti VIU 18.540$/chng trnh

  VIU C CHNG TRNH HC V CNG PHONG PH CHO BN LA CHN!

  BIT DANH SCH LCH HC V CC YU CU Y , XEM VIU.CA/CALENDAR

  NGH THUT, KHOA HC X HI & NHN VNLp k hoch Cng ng, Thc s Nhn chng hc, C nhn, Chuyn ngnhNgh thut, Bng Cao ng Sng tc, C nhn, Chuyn ngnhTi phm hc, C nhn, Chuyn ngnh, Vn bngKinh t hc, C nhn, Chuyn ngnh,Ting Anh, C nhn, Chuyn ngnh Nghin cu v Cc Quc gia u tin, C nhn, Chuyn ngnh a l, C nhn, Chuyn ngnhNghin cu Ton cu, C nhn, Chuyn ngnhLch s, C nhn, Chuyn ngnhNgn ng v Vn ha (Ting Roman), Chng ch Sau i hc Ngn ng v Vn ha, (Thnh tho), Chng nhnNghin cu i cng, C nhn, Chuyn ngnh Trit hc, C nhn. Chuyn ngnhNghin cu Chnh tr, C nhn, Chuyn ngnhTm l hc, C nhn, Chuyn ngnhX hi hc, C nhn, Chuyn ngnhNghin cu v Ph n, C nhn, Chuyn ngnh

  Ngh THUT, THIT K V BIU DIN NGH THUTNghin cu Truyn thng K thut s, C nhn, Chuyn ngnhThit k ha, C nhn Thit kThit k Ni tht, C nhn Nghin cu nhc Jazz, C nhn m nhc, Chng ch K thut Kch, Chng chKch, Chng ch Ngh thut Th gic, C nhn, Chuyn ngnh, Chng ch

  KINH DOANH & QUN LQun tr Kinh doanh, Thc sCng ngh Kinh doanh ng dng, (Hnh chnh Vn phng), Chng nhnQun tr Kinh doanh, C nhn, Chng ch Qun l Kinh doanh, Chng nhn Kinh doanh, Chng ch Sau i hc (GCIB)Thng mi Quc t, Chng ch Sau i hc (GDIT)Qun l D n, Chng ch Sau i hc (GDPM)

  DU LCH, GII TR & NH HNG KHCH SNQun l Gii tr Bn vng, C nhn Ngh thut m thc, Chng nhnQun l m thc, Chng chQun l Gii tr v Th thao, Cao ngQun l Nh hng Khch sn, C nhn, Chng chQun l Du lch, C nhn, Chuyn ngnh Gii trKinh doanh Ru vang, Chng nhn

  GIO DCLnh o Gio dc, Thc s Gio dcGio dc c bit, Thc s Gio dc Gio dc, C nhn vn bng 2Gio dc, C nhnHc v Dy trc tuyn, Chng ch Sau i hcGio dc Th cht, C nhn, Chuyn ngnh, Bng ph thng Ging dy ting Anh nh Ngn ng Th hai (TESL), Chng ch

  DCH V SC KHO & NHN SINHChm sc Tr em v Thanh thiu nin, C nhn, Chng chTr l Nha khoa, Chng nhnV sinh Nha khoa, Chng ch Gio dc v Chm sc Mm non, Chng chTr l Gio dc v H tr Cng ng, Chng nhnCc Dch v X hi, Chng ch Cng tc X hi, C nhn

  KHOA HC & CNG NGHCc ng dng H thng Thng tin a l, Thc sCc ng dng H thng Thng tin a l, Chng ch Nng caoCao ng Khoa hc, Bng Sinh hc, C nhn Khoa hcHa hc, C nhn Khoa hcKhoa hc My tnh, C nhn Khoa hc, Chng chK s C bn, Chng nhnThy sn v Cng ngh nui trng thy sn, C nhn Khoa hc Thy sn v Cng ngh nui trng thy sn, Chng chThy sn v Cng ngh nui trng thy sn, Chng ch Sau i hcCng ngh Ti nguyn Rng, Chng ch Khoa hc a cht, C nhn Khoa hcCng ngh thng tin v Cc h thng ng dng, Chng chTon hc, C nhn Khoa hcBo v Ti nguyn Thin nhin, C nhn Tm l hc, C nhn Khoa hcCng ngh Qun l Ti nguyn, Chng ch

  NNG CAO, CHUN B CHO HC TP V NGH NGHIP Gio dc c bn cho ngi lnCc k nng cn thit ti ni lm vic v chng trnh o to Con ng ti VIU thng qua ESL Nghin cu thm d (EXPO)

  Chi ph c tnh da trn ch chung ngoi khun vin trng v hc ph chng trnh BA trong 12 thng (2 hc k hc v mt k ngh h)

  Tnh ton ngn sch ca bn ti y: international.viu.ca/cost-calculator

  16.680 $Hc ph

  1.200 $Sch

  12.000 $Chi ph sinh hot

  3.000 $Khc

  1.725 $ Ph sinh vin +

  Bo him y t

  540 $i li

  Chng trnh Ngn ng Ting AnhIELTS 6.5 / TOEFL 88

  D b i hc VIU

  IELTS 7.0 / TOEFL 93 D b Sau i hc VIU

  Cc chng trnh Sau i hc VIU

  Cc chng trnh Sau i hc VIU

  o toGing vin

  TriH

  Con ngChng trnh

  VIU International Summary Sheet copy_VI.indd 2 2018/9/4 11:19

Recommended

View more >