fiqh al imam

Download Fiqh Al Imam

Post on 04-Apr-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  1/19

  OHYF IC%HEIE

  9

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  2/19

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  3/19

  OHYF IC%HEIE

  Ohyf ic%Heie> Qprb`i| lcivb| dbc Ohyf Fijioh# LiqhtrcmHI`rp%Pifeij H`j Xr|roTpidrllhj> Er|tioi Ich H|i|ebjdhB|trdhm| x dhor|hj bc qbj|iehbjtm h|cehlm tpidhlhmjic

  Tmdm| cm| Dbpblfm| Pb|bpvidm| % Lmqxphkft 0199{{{*er|tioilfhcb*hjom

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  4/19

  OHYF IC%HEIE

  Bc tiychd x ci hjtbpqpbtilhj Fijioh

  db ci dblcipilhj Qpmothli

  "Pb~id lmem eb fij m`|bpvidm mpip"&\ifhf ic%@rgfiph(

  [email protected]%PIFEIJ [email protected] XR\RO

  4

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  5/19

  OHYF IC%HEIE

  Tiychd \hkrhbjdm i rji B|lrbci bj ci Cbx H|cehli

  BC m`nbthvm qphjlhqic db b|tb ch`pm b| qpmqmplhmjip rj db`itb bj qpmorjdhdid |m`pb iyrbccm|i|qbltm| db ci mpilhj db rj er|rcej yrb b|tj |rnbtm| i dhobpbjlhi| db mqhjhj bj ci|lritpm b|lrbci| db nrph|qprdbjlhi &eidfi`|( m "b|lrbci| db ci cbx h|cehli"# dijdm b|qblhic

  itbjlhj i ci mqhjhj Fijioh bj lidi tbei* \hj be`ipkm# db`hdm i yrb bc lmjlbqtm db tiychdm "bc |bkrhehbjtm db rji b|lrbci bj ci cbx h|cehli"# b| db|lmjmlhdm qipi erlfm|er|rceijb|# rj db`itb |m`pb b|tb tbei b| jblb|iphm db|db bc qphjlhqhm*

  Bj b|tb |bjthdm# yrb bc Tiychd|b dh|lrthp bj ci| |hkrhbjtb| tpb| qiptb| db b|tb liqtrcm> &H(Yr b| tiychd# &0( Tiychd> bc |bkrhehbjtm db rj Heie bj ci eitbphi db \fiphi# &

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  6/19

  OHYF IC%HEIE

  H* Yr b| bc Tiychd=

  Dbohjhlhj db Tiychd

  Chtbpic> Tiychdb| bc jme`pb vbp`ic dbphvidm db ci pi~ pi`b y%c%d# cm yrb |hkjhohli yrb i

  lmcmlip# lbhp# m idmpjip lmj rj lmccip*

  Tljhlm> Ci ilbqtilhj db ci qpmqm|hlhj db mtpm# |hj bhkhp qprb`i| m bvhdbjlhi|# bj cilpbbjlhi db yrb tic dblcipilhj |b filb bj `i|b i cm| fblfm| x qprb`i|*

  Tiychd bj Kbjbpic> Ci oilrctid db tiychdb| hjfbpbjtb bj jm|mtpm|* \h jm| fbem| i`|tbjhdmdbc tiychd db jrb|tpm| qidpb| x eib|tpm|# fmx b|tipiem| qphvidm|# hjlcr|m db ci|jblb|hdidb| `|hli| x qpbchehjipb| db ci freijhdid* Qmp |r jitrpicb~i# bc fme`pb b|tdmtidm lmj ci liqilhdid db hehtip x |bkrhp i cm| dbe|* \h b|tm jm orbpi i|# jm fi`piem||hdm liqilb| db iqpbjdbp jrb|tpi| cbjkri| eitbpji|* \h jm| jbkiem| i ilbqtiphjlmjdhlhmjicebjtb &|hj bhkhp rji qprb`i( lidi mpdbj# |bi# x ccieidi db jrb|tpm|

  eib|tpm|# tbjdpiem| yrb hkjmpip hjlcr|m bc icoi`btm db ci| cbjkri| yrb fi`ciem|# jh yrbdblhp dbc b|trdhm x ci b|lphtrpi db cm| ch`pm| bj b|tm| hdhmei|* Tmdi jrb|tpi vhdi# tmdi| ci|oilbti| db ci eh|ei> lmebp# `b`bp# r|ip qpbjdi| db vb|thp# liehjip# kijip# x i||rlb|hviebjtb % b|tj lmjbltidi| lmj bc lmjlbqtm db tiychd* Jrb|tpm db|ippmccm hjtbcbltric xlrctrpic b| bc pb|rctidm dbc tiychddb jrb|tpm| qidpb|# eib|tpm| x mtpm|*

  \h ci tbpehjmcmki tljhli db lidi piei dbc lmjmlhehbjtm jm |b idyrhbpb |m`pb ci `i|b dbctiychd&b| dblhp# |hj lrb|thmjip ci irtmphdid db dhlfi tbpehjmcmki(# bjtmjlb| dhlfm dmehjhmdb b|tb lmjmlhehbjtm jm qrbdb |bp iclij~idm* \h bc |hkjhohlidm db ci| qici`pi| x |r|emdh|em|# opi|b| fblfi|# r|m| yrb jm orbpmj idyrhphdm| i tpiv| dbc tiychddb ci chjkh|ti|x ci| jmpei| db jrb|tpm| dh|lrp|m| chjk|thlm|# jm ccbkipiem| i |bp vbp|idm| bj lricyrhbp

  hdhmei*

  I vblb| bc fme`pb iqpbjdb bc bobltm jmlhvm dbc vbjbjm# i| lmem cm| bobltm| |ijidmpb| dbcm| ebdhliebjtm|# bj vhptrd dbc tiychd* Bj ci krbppi# |h rj bnplhtm jm ilbqtihjlmjdhlhmjicebjtb tmdi| ci| pdbjb| db |r lmeijdijtb# ci vhltmphi jm qrbdb |bp iclij~idm*\h cm| dhvbp|m| mpkijh|em| db km`hbpjm jm m`bdblbj ci| cbxb| qpmerckidi| qmp cm|cbkh|cidmpb|# bjtmjlb| ci cbx x bc mpdbj jm qrbdb eijtbjbp|b bj ci thbppi* Bj pb|rebj# bcqpmkpb|m x ci qbpobllhj db jrb|tpi |icrd o|hli# ci vhdi b|qhphtric# hjtbcbltric# ilidehlm#empic x |mlhic b| ohpebebjtb ippihkidi bj bc tiychd i ilbqtip x m`bdblbp i ci irtmphdidqpmob|hmjic*

  Ci jblb|hdid dbc Tiychd

  Fix dm| thqm| db {rnr` &bc lipltbp m`chkitmphm db ickmU bj ci nrph|qprdbjlhi> {rnr` `h +c%dfit ijd {rnr` `h +c%kfixp*

  [rnr` `h c%dfit|hkjhohli "m`chkitmphi bj | eh|em"%bj mtpi| qici`pi|# iltm| mpdbjidm| mqpmfh`hdm| qmp ci cbx h|cehli# db`hdm i ickm bj |r jitrpicb~i hjtpj|bli# lmem ci mpdbjij~idb ci mpilhj x ci qpmfh`hlhj db qmchtb|em*

  ?

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  7/19

  OHYF IC%HEIE

  [rnr` c `h%kfixp|hkjhohli "m`chkitmphi db`hdm i rj oiltmp btbpjm"# b| dblhp# iltm| yrb jm|mj m`chkitmphi| m qpmfh`hdi| bj | eh|em|# |hjm yrb lmj|thtrxbj ci `i|b qipi mtpi| illhmjb|yrb |mj b|qblohliebjtb mpdbjidi| m qpmfh`hdi| bj bc Lmpj x cm| fidhlb|*

  Rj bnbeqcm db b|tm b| ci b|lphtrpi dbc Lmpj x cm| fidhlb|* I`drccif h`j +Reip &p*i*(pbqmptm yrb Bc Ebj|inbpm db Iccif &|*{*|( dhnm> "\mem| rji jilhj yrb jh b|lph`b jhliclrci" &\ifhf Ic%@rniph# Er|che(* B|tb fidh~# i emdm db heqchlilhj &xi yrb |b dhnm lmjpb|qbltm i ci m`|bpvilhj db ci crji(# jhbki ci tpij|lphqlhj dbc Lmpj x cm| fidhlb|* \hjbe`ipkm# |b fi lmj|hdbpidm jblb|iphm pbkh|tpip bc Lmpj x cm| fidhlb| qmp b|lphtm i emdm dbqpb|bpvip |r irtbjthlhdid x lmj b|tm# filbpcm e| illb|h`cb i rj jebpm eixmp db qbp|mji|*Qmp cm tijtm# ci b|lphtrpi bj |h &bc pbkh|tpm dbc Lmpj qmp bnbeqcm( jm |b lmj|hdbpi yrb b|tbbj lmjochltm lmj bc fidh~ ijtbphmpebjtb lhtidm# x jidhb lrb|thmji ci jblb|hdid db b|lph`hplmj ehpi| i eijtbjbp rji qprb`i m qpb|bpvip rji dbtbpehjidi hjompeilhj mlmjmlhehbjtm*

  Ci qpb|bpvilhj dbc Lmpj x cm| fidhlb| b| rj iltm litbkphliebjtb mpdbjidm &qmp cm tijtmb| {rnr` `h +c%dfit( x bjoith~idm qmp ci \fiphi* Ci bqbphbjlhi jm| dhlb yrb dhlfilmj|bpvilhj jm |bpi qm|h`cb |hj pbkh|tpip bc Lmpj x cm| fidhlb| qmp b|lphtm* B| qmp b|tipi~j yrb ci b|lphtrpi dbc Lmpj x bc fidh~ tie`hj fij |hdm dblpbtidm| lmem {inh`* Bclmj|bj|m db tmdi ci Reei WLmerjhdid Er|rceijiU lmj pb|qbltm ic pbkh|tpm dbc Lmpj xcm| fidhlb| qmp b|lphtm fi |hdm hjompeidm i tpiv| dbc thbeqm qmp rji lidbji hjhjtbppreqhdidb tpij|eh|hmjb|* Ci jblb|hdid db b|tb pbkh|tpm b| qmp cm tijtm lci|hohlidm lmem {rnr` `h +c%kfixp* Biltiebjtb dbc eh|em emdm# bc tiychdm "|bkrhp i rj |i`hm bj tbei| db DbpblfmH|cehlm"# tie`hj orb dblpbtidm lmem b|bjlhicb| m {inh`# lci|hohlidm dbjtpm db cilitbkmpi db {rnr` `h +c%kfixp* Bjlmjtpiem| rji ieqchi bvhdbjlhi db ci jblb|hdid db tiychdi ci cr~ db cm ijtbphmpebjtb bqchlidm*

  Bc Tiychdb| b|qblhicebjtb heqmptijtb bj b|ti qmli bj ci yrb ci hjebj|i eixmpi db cm|er|rceijb| |mj hkjmpijtb| bj cm| tbei| `|hlm| db ci| lhbjlhi| h|cehli|* I|# |hj bc tiychd|bkrhp db eijbpi lcipi x dbohjhdi cm| eijdiehbjtm| db ci \fiphi |bpi qplthliebjtbheqm|h`cb* Qipi iyrbccm| yrb jm fij idyrhphdm ij rj lmjmlhehbjtm `|hlm db ci| orbjtb|db \fiphi x db cm| etmdm| jblb|iphm| qipi m`tbjbp pb|mcrlhmjb| WhnthfidU i qipthp db cm|tbtm| |ikpidm|# bc tiychd|b lmjvhbptb bj b|bjlhic x i ci vb~ bj m`chkitmphm*

  Ci bvhdbjlhi db Fidhtf|

  I|{id H`j Xi~hd jippm>Er+idf vhjm i jm|mtpm| bj bc Xbebj lmem rj eib|tpm &m lmem cdbp(* Cb qpbkrjtiem| lmjpb|qbltm i rji qbp|mji yrb fi`i erbptm dbnijdm Wlmem |r| fbpbdbpm|U i |r fhni xfbpeiji* c dblpbt yrb ci ehtid db cm| `hbjb| orbpij qipi ci fhni x ci mtpi ehtid qipi cifbpeiji* &\ifhf ic%@rgfiph 0>08;(*

  B|tm ilmjtblh drpijtb ci vhdi dbc Ebj|inbpm &|{|(* I qipthp db b|tb fidh~ rji |bphb dbqrjtm| orbpmj b|ti`cblhdm|>

  ;

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  8/19

  OHYF IC%HEIE

  9( Bc tiychd orb qpilthlidm drpijtb bc thbeqm dbc Ebj|inbpm db Iccif &|{|(* Cm| yrbqpbkrjtij &bj bc fidh~( jm bhkbj qprb`i m rji `i|b qipi dhlfm dblpbtm* Bccm| ilbqtij cidblh|hj# lmjohijdm bj ci hjtbkphdid# ci qhbdid x ci nr|thlhi db Er+idf &pi(* B|tb b| rjbiltm bnbeqcm qplthlm db tiychd*

  0( Bc Ebj|inbpm &|{|( jm lphthlm i ci kbjtb db |r thbeqm yrb |hkrh i Er+idf x jm fh~mjhjkrji m`nblhj |m`pb bc tbei*

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  9/19

  OHYF IC%HEIE

  HH* TIYCHD> \BKRHEHBJTM DB RJ HEIE BJ EITBPHI\ DB CI\FIPHI

  Qpbkrjti

  Ickrji| qbp|mji| dhlbj yrb bc tiychdW|bkrhp ci b|lrbci db rj heieU b| hcbkic bj ci \fiphi*Hj|h|tbj bj yrb rj vbpdidbpm er|rcej db`b |cm |bkrhp bc \ikpidm Lmpj x ci \rjji# xyrb b| byrhvicbjtb i|fhpgWqmchtb|emU bc |bkrhp rj heie bj eitbphi| db \fiphi* Tie`hj|m|thbjbj yrb ci| b|lrbci| Fijioh# \fioh+h# Eichgh x Fij`ich orbpmj ompeidi| rjm|dm|lhbjtm| im| db|qr| db ci erbptb dbc Eb||bjkbp &|{|(# x qmp cm tijtm# b|ti| b|lrbci||mj rji hjjmvilhj pbqpbj|h`cb W`hdiU* Ickrjm| tie`hj |r`pixij yrb rj er|rcej db`b`r|lip ci kri dhpblti dbc Lmpj x ci \rjji# x jm rji hjtbpqpbtilhj db rj heie bj eitbphi|db qplthli| db ci \fiphi* Qmp oivmp# bqchyrb fi|ti yr qrjtm b|ti vh|hj b| lmppblti*

  Pb|qrb|ti dbc Eroth Tiyh +Rtfeijh

  B|ti mqhjhj |b `i|i bj eicbjtbjdhdm| yrb |b dbphvij db rj hjjblb|iphm tpitiehbjtm bjtbei| lmeqchlidm| yrb b|liqij ic bjtbjdhehbjtm db b|ti| qbp|mji|* Ci ilcipilhj lmeqcbtidb b|tb qrjtm db vh|ti byrhvmlidm pbyrhbpb rji dbticcidi bqchlilhj* \hj be`ipkm# vmx ihjtbjtip bqchlip cm| qrjtm| `|hlm| cm e| `pbvbebjtb qm|h`cb*

  B| lhbptm yrb ci m`bdhbjlhi# bj |r vbpdidbpm |bjthdm# qbptbjblb |mcm i Iccif Tiici* Jm |bm`bdblb i jidhb yrb jm |bi c* B|ti b| ci bhkbjlhi ckhli db ci dmltphji dbc ti{fhd Wcilpbbjlhi bj ci rjhlhdid db Iccif tiiciU* Ci m`bdhbjlhi dbc Ebj|inbpm db Iccif &|{|( |b jm|fi mpdbjidm i jm|mtpm|# qmpyrb c b| bc Ebj|inbpm# yrb jm| tpij|ehth cm| eijdiehbjtm|dhvhjm|# db mtpm emdm# bc jm tbjdpi jhjkj |titr| dhvhjm yrb cb fiki ebpblbdmp db jrb|tpi

  m`bdhbjlhi* Ic m`bdblbp x iltrip db ilrbpdm i ci| bj|bij~i| dbc Ebj|inbpm db Iccif &|{|(`r|liem| iclij~ip ci lmeqcilbjlhi db Iccif tiici*

  \hj be`ipkm# bc yrhd db b|tb tbei b| yrb ci hjtbpqpbtilhj dbc Lmpj x db ci \rjji jm b|ickm |heqcb* \b pbyrhbpb db rj qpmkpiei btbj|m b hjtbj|hvm db b|trdhm| db ci| |ikpidi|orbjtb| db \fiphi# cm| lricb| jm qrbdbj ccbvip|b i li`m qmp rji qbp|mji jm lichohlidi bjdhlfm lieqm* \h l