de organisatie en de financiering van een ... 3 inhoudstabel 1 inleiding..... 10

Download De organisatie en de financiering van een ... 

3 Inhoudstabel 1 Inleiding..... 10

Post on 11-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INTERFACE RAPPORT 2003

  De organisatie en de financiering van een

  grensoverschrijdend zorgaanbod in de

  ouderenzorg/Organisation et financement

  offre de soins transinstitutionnelle secteur

  soins aux personnes agées.

  Dit boek kan geciteerd worden als : Buntinx F, Falez F, Swine C, Ylieff M, Closon M.-C., De Lepeleire J

  Interface : Rapport 2003 Leuven – Bruxelles, Interface 2003

 • INTERFACE RAPPORT 2003

  De organisatie en de financiering van een

  grensoverschrijdend zorgaanbod in de

  ouderenzorg/Organisation et financement

  offre de soins transinstitutionnelle secteur

  soins aux personnes agées.

  Buntinx F. Closon M.-C. De Lepeleire J. Di Notte D. Falez F. Paquay L. Swine C. Van Houdt S. Ylieff M.

  I N T E R FA C E

  Prof. Dr. F. Buntinx, KUL

  Prof. Dr. J. De Lepeleire, KUL

  Prof. Dr. M. Closon, UCL

  Prof. Dr. C. Swine, UCL

  Dr. F. Falez, ULB

  Prof Dr. Lucas, ULB

  Prof. Dr. T. Pepersack, ULB

  Prof. Dr. M. Ylieff, ULg

  ( V L ) K U L E U V E N – A C H G – P R O J E C T I N

  T E L : 0 1 6 /

  interface

  ( W A L ) M E D E C I N E L E G A L E U L B - C A M P U S E R

  T E L E

  fredd

  2

  S E C R E T A R I A A T

  T E R F A C E , K A P U C I J N E N V O E R 3 3 B L O K J , 3 0 0 0 L E U V E N

  3 3 . 2 7 . 3 2 • F A X : 0 1 6 / 3 3 . 7 4 . 8 0

  @med.kuleuven.ac.be

  A S M E , C P 6 2 9 . R O U T E D E L E N N I C K , 8 0 8 . 1 0 7 0 B R U X E L L E S .

  T F A X : 0 2 5 5 5 6 4 0 1 y.falez@ulb.ac.be

  mailto:interface@med.kuleuven.ac.be mailto:freddy.falez@ulb.ac.be

 • 3

  Inhoudstabel

  1 Inleiding................................................................................................................................. 10

  1.1 Uitgangspunten ............................................................................................................. 10

  1.1.1 Tweede protocolakkoord .......................................................................................... 10

  1.1.2 Interkabinettengroep Ouderenzorgbeleid, subwerkgroep ‘zorgafhankelijkheids-

  schalen’ .................................................................................................................................. 11

  1.1.3 De ICF-classificatie .................................................................................................. 13

  1.1.4 Opleiding en Change Management.......................................................................... 14

  1.1.5 Actie onderzoek ........................................................................................................ 14

  1.1.6 Wijzigende regelgeving............................................................................................ 15

  1.1.7 Inventaris van de beschikbare onderzoeksgegevens................................................ 15

  1.2 Doelstellingen ............................................................................................................... 15

  1.3 Selectie instrumenten.................................................................................................... 16

  1.3.1 Verschillende invalshoeken...................................................................................... 16

  1.3.1.1 Een eerste invalshoek is het “inschalen” ......................................................... 16

  1.3.1.2 Het klinisch perspectief .................................................................................... 17

  1.3.1.3 Een derde invalshoek is die van de evaluator.................................................. 17

  1.3.2 Selectie instrumenten................................................................................................ 18

  1.3.3 Geselecteerde instrumenten...................................................................................... 18

  1.3.3.1 Katz ................................................................................................................... 19

  1.3.3.2 PAS ................................................................................................................... 21

  1.3.3.3 RAI.................................................................................................................... 44

 • 4

  1.3.3.4 Overzicht geselecteerde instrumenten ............................................................ 49

  1.4 Onderzoeksvragen......................................................................................................... 50

  Vraag 1: Hoe kan de zorgbehoefte van ouderen gemeten en geregistreerd worden zowel in

  de thuiszorg, de dagverzorgingscentra, de rustoorden, de rust- en verzorgingscentra en de

  geriatrische diensten van algemene ziekenhuizen?.............................................................. 50

  Vraag 2: Op welke manier verschillen Katz, RAI en Pathos / Socios / Aggir van elkaar bij

  het bepalen van de zorgbehoefte in de thuiszorg, de dagverzorgingscentra, de rustoorden,

  de rust- en verzorgingstehuizen en de geriatrische diensten van algemene ziekenhuizen? 50

  Vraag 3: Wat is de meerwaarde van deze instrumenten? In welke mate en op welke wijze

  dragen deze instrumenten bij tot “het in kaart brengen van de problematiek van een

  zorgbehoevende oudere”? Wat zijn elementen van verschil in beoordeling van de

  gehanteerde instrumenten versus het huidige systeem?....................................................... 50

  Vraag 4: Welke informatie leveren de gehanteerde instrumenten over de nood aan

  mantelzorg in de thuiszorg en over de nood aan professionele zorg in de thuiszorg, de

  dagverzorgingscentra, de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen en de geriatrische

  diensten van algemene ziekenhuizen? .................................................................................. 51

  Vraag 5: Leveren de gehanteerde instrumenten informatie omtrent de indicatie voor de

  overgang van de ene zorgsetting naar een andere zorgsetting? ........................................... 51

  Vraag 6: In welke mate bieden de gehanteerde instrumenten de mogelijkheid om ouderen

  bij opname in een andere zorgsetting te blijven volgen? ..................................................... 52

  Vraag 7: Hoe en in welke mate leveren de instrumenten informatie in de verschillende

  settings over het opstellen van een zorgprogramma dat een geheel van dienstverlening en

  hulpmiddelen omvat? ............................................................................................................ 52

  Vraag 8: Hoe en in welke mate leveren de instrumenten in de verschillende settings, na het

  opstellen van de zorgprogramma’s, informatie over de zorgzwaarteprofielen? ................. 52

  Vraag 9: Uitgaande van de zorgzwaarteprofielen, hoe kunnen in de verschillende settings

  de kosten van de zorg ingeschat worden? ............................................................................ 53

 • 5

  Vraag 10: Hoe verloopt het implementatieproces van de gehanteerde instrumenten in de

  verschillende settings?........................................................................................................... 53

  1.5 Onderzoeksdesign ......................................................................................................... 53

  1.6 Selectie thuiszorgdiensten en instellingen.................................................................... 54

  1.6.1 Aantallen, verdeling en wijze van selecteren........................................................... 54

  1.6.1.1 Rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra .............. 55

  1.6.1.2 Thuiszorgdiensten............................................................................................. 56

  1.6.1.3 Geriatrische diensten in algemene ziekenhuizen............................................. 57

  1.6.1.4 Aanpassing aan recente wetgeving .................................................................. 57

  1.6.2 Opleiding................................................................................................................... 58

  1.6.2.1 Analyse van de werkmethodiek ....................................................................... 58

  1.6.2.2 Opleiding personeel.......................................................................................... 58

  1.6.3 Dataverzameling ....................................................................................................... 60

  1.6.3.1 Kwalitatieve data .............................................................................................. 60

  1.7 Onderzoek in Vlaanderen ............................................................................................. 61

  1.7.1 Selectie diensten........................................................................................................ 61

  1.7.2 Opleiding................................................................................................................... 62

  1.7.2.1 Reacties en vragen van de deelnemers tijdens de opleiding .......................... 63

  1.7.2.2 Reacties en vragen van de

Recommended

View more >