cadweld / cadweld plus / cadweld multi · 2012. 5. 28. · 46 cadweld® plus cadweld® plus den...

12
XXX-XXXX TA Y6 Y4 - C GT P143 Y6 - C SS Y4 - C VS Y2 V76 - - C XA PC LE PA PG BD TA BY 45 www.erico.com CADWELD ® SVEISEFORMER, FORMKODESYSTEM CADWELD sveiseform kode gir fullstendig informasjon om sveiseformen, dvs.: - type av sveise-tilkobling, sveiseformens priskode og lederdimensjon, -tverrsnitt, -diameter, etc. EKSEMPLER: Sveiseformtype Priskode for sveiseform Kode for hovedleder – gjennomgående leder Kode for avgrening Type TA Prisnøkkel C 120 mm 2 gjennomgående 70 mm 2 avgrening Type GT Priskode C 14,2 med mer diameter kopperbelagt jordspyd 120 mm 2 avgrening Type SS Priskode C 2 x 70 mm 2 kabler Type VS Priskode C Kable 35 mm 2 Vertikalt rør 76 mm diameter rør CADWELD ® / CADWELD ® PLUS / CADWELD ® MULTI CADWELD

Upload: others

Post on 01-Feb-2021

13 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • XXX-XXXX

  TA Y6 Y4-C GT P143Y6-C SS Y4-C VS Y2 V76- -C

  XA

  PC

  LEPA PG BD TA

  BY

  45www.erico.com

  • •

  • •

  • •

  • •

  • • • • •

  CADWELD® SVEISEFORMER, FORMKODESYSTEM

  CADWELD sveiseform kode gir fullstendig informasjon om sveiseformen, dvs.:- type av sveise-tilkobling, sveiseformens priskode og lederdimensjon, -tverrsnitt, -diameter, etc.

  EKSEMPLER:

  Sveiseformtype

  Priskode for sveiseform

  Kode for hovedleder – gjennomgående leder

  Kode for avgrening

  Type TAPrisnøkkel C

  120 mm2 gjennomgående70 mm2 avgrening

  Type GTPriskode C

  14,2 med mer diameterkopperbelagt jordspyd120 mm2 avgrening

  Type SSPriskode C

  2 x 70 mm2 kabler

  Type VSPriskode CKable 35 mm2

  Vertikalt rør76 mm diameter rør

  CADWELD® / CADWELD® PLUS / CADWELD® MULTI

  CADW

  ELD

 • 46 www.erico.com

  CADWELD® PLUS

  CADWELD® PLUS

  Den sammensveisede forbindelsen som aldrikan løsne, som aldri kan korrodere, eller økeovergangsmotstanden, men alltid ha bedre

  kvalitet enn de tilsveisede lederne.CADWELD® PLUS er det siste store fremskrittet i den kontinuerlige utviklingen av ERICO's termitsveis produkter. Siden metoden var utviklet i 1938, har CADWELD® blitt betraktet som den bestanvendelige metoden for sammenskjøting av elektriske forbindelser for jernbane, katodisk beskyttelse,jording i transformatoranlegg og for andre kraftverks anlegg. ERICO har etablert seg som en verdensom-spennende leder for denne metoden. CADWELD® PLUS fortsetter denne tradisjon i teknisk ekspertise.

  Det nye og revolusjonerende CADWELD® PLUS systemet er en forenkling av utførelsen for termitsveisede forbindelser i elektriske anlegg. CADWELD® PLUS nye sveisemetall pakning har forenkletutførelsen ved sveisingen ved å ikke anvende startmetallet, noe som reduserer operasjonstiden forsveiseutførelsen.

  Den ferdigpakkede sveisemetalldosen består av en metall- kopp med antenningsstrips, som inneholderden riktige mengden av CADWELD®’s patenterte sveisemetall. Denne nye sveisemetalldosen er formet slik at den passer inn i formen til alle CADWELD® sveiseformer inkludert CADWELD® MULTI. Når dennesveisemetall- koppen er plassert oppe i sveiseformen, antennes sveisemetallet elektronisk ved hjelp av batteri- kraften fra tenneren. Tenneren har en 1,8 meter lang ledning.

  • Består av en ferdigpakket, fuktsikker sveisemetalldose for engangsbruk. Sveisemetall, stålskiven og antenningsmekanismen er innbefattet i denne engangsdosen.

  • Nesten ubegrenset levetid.

  • Utfører sveiseforbindelser på opp til 1,8 meters avstand.

  • Krever minimalt med komponenter - ingen startmetall som skal bankes løs og helles på, ingen stålskive, ingen gnistpistol, ingen slaggskrape eller annet verktøy.

  • Lett å operere, lagre og transportere - ingen flyfrakt eller land / sjøtransport- restriksjoner, ubegrenset mengde kan transporteres.

  • Reduserer installasjonstiden med 20 %

  • Farge koding for sveisemetalldosene - for hver størrelse og for ulike typer av sveisemetall. Dette for sikkert valg av rett størrelse.

  • Har elektronisk antenning med en CE/UL batteridrevet kontrollenhet som er beregnet til ca 800 antenninger, og består av 8 batterier, standard AA (inkludert) - krever ingen spesial batterier eller oppladningsutstyr.

  • Beregnet for bruk til alle standard- CADWELD® sveiseformer, inkludert CADWELD® MULTI - hvis du har en eldre sveiseform kan du tilpasse sveiselokk for PLUS sveisedoser. Ta kontakt med vår kundeservice.

  CADWELD® PLUSLedende teknologi innen termitsveising CADWELD®molekylære forbindelser.• Motstår gjentatte kortslutninger

  uten at kvaliteten reduseres.

  • Oppfyller alle krav i henhold til IEEE® Std 837-Std. For kvalitet og permanente forbindelser brukt i jordings- og transformatorprosjekt.

  • Smelter sammen kopper til kopper, kopper til (galvanisert) stål, kopper til kopperbelagt stål, kopper til bronse / messing, stål til stål, etc.

  • Elektrisk ledningstverrsnitt over sveisen er større eller lik de tilsveisede ledere.

  • Permanent molekylær sammensmeltning som ikke kan løsne eller korrodere resulterer i en levetid som er lengre eller lik selve installasjonen.

  • Ingen ekstern elektrisk kraft eller varmekilde er nødvendig.

  • Kontroll av sveisekvalitet og utførelse kun ved visuell inspeksjon.

  • Minimal instruksjon på forhånd for å kunne utføre sveisingen.

  Egenskaper: Fordeler:

  Ferdigpakket sveisemetall •Forenkler utførelsensom ikke skal åpnes •Sparer tid

  •Svært enkel rengjøring

  Fargekode for hver •Reduserer risiko for å anvende feil smeisemetallmengdesveisemetallstørrelse •Enkel og lett synlig kontroll for

  bruk av rett sveisemetall mengde

  Elektronisk enhet •Ingen antenningsmetall skal bli bruktfor antenning •Enkel antenning fra batteriantenneren

  1,8 meters ledning •Øket fleksibilitet ved vanskelig fra antenningsenheten tilgjengelig antenningssted CA

  DWEL

  D

  NYTT

  Antenningsstrips

  TappehullElektrisk leder

  Sveisekammer

  Polymerdeksel

  CADWELD PLUSsveisedose

  Grafitt sveiseform

 • 47www.erico.com

  11 22 33 44

  CADWELD® PLUS

  Installasjonen er svært lett! 4 enkle steg for permanent sammensmeltet molekylær forbindelse, for elektriske ledere.

  Plasser CADWELD® PLUSsveisemetall boksen opp isveiseformens digeldel.

  Press ned og hold startknappen nede og venttil antenningen starter.

  Monter antenningsmodulentil antenningsstripsen somkommer ut fra boksen.

  Åpne sveiseformen og fjernrestene av sveisemetalldosen- en myk pensel fjerner slag-gpartikler før neste sveis.

  CADWELD® PLUS elektronisk tenner starter reaksjonen i sveisedosen. En ca 1,8 meters lang ledning som tåler høy temperatur, koples til antenningsstripsen fra sveisedosen med en spesiallaget tilkoplingsenhet.

  Etter at tilkoplingsenheten er festet til antenningsdelen trykkeskontrollknappen ned og holdes nede for å lade opp nok energifor antenning. Etter noen få sekunder sender kontrollenheten ut en ladningsstyrke som er kraftig nok for antenning avsveisemetallet.

  CADWELD PLUS for jordings- og lynvern sveiser

  CADWELD PLUS for støpejernanvendelser

  PLUSCU Sveiseform-lokk PLUSCULD

  CADWELD PLUS patentnummer 6,553,911 6,835,910 6,703,578

  CADWELD PLUS for katodiske anvendelser

  CADW

  ELD

  NYTT

  Tilbehør

  Vekt i gram PLUS sveisemetalltype for eksempel 45 gram for 45PLUSF20

  Referansekode Art.nr. Beskrivelse

  PLUSCU 165738 CADWELD PLUS elektronisk tennerPLUSCU15L 165745 CADWELD PLUS elektronisk tenner med 4.6 meters ledningPLUSCULD 165739 Erstatnings ledning 1,8 meterPLUSCULD15 165746 Erstatnings ledning 4,6 meterMC2X2KIT 165740 Lokk for - 2” X 2” sveiseformMC25X3KIT 165744 Lokk for - 2-1⁄2” X 3” sveiseform MC3X3KIT 165741 Lokk for - 3” X 3” sveiseform MC4X4KIT 165742 Lokk for - 4” X 4” sveiseform

  CADWELD PLUSReferansekode

  15PLUSF2025PLUSF2032PLUSF2045PLUSF2065PLUSF20

  90PLUSF20115PLUSF20150PLUSF20200PLUSF20250PLUSF20300PLUSF20400PLUSF20500PLUSF20

  Art.nr.

  165700

  165701165702165703165704165705165706165707165708165709165710165711165712

  Fargekode og typebetegnelse

  SvartRødHvit

  Lys blåMørk grønn

  GråOransje

  Mørk blåGul

  PurpurLys grønn

  BrunLys brun

  Tradisjonell sveisedosene Art.nr.

  (ufarget lokk)

  152532456590115150200250

  bruk 2 x 150bruk 2 x 200

  500

  CADWELD PLUSReferansekode

  CA15PLUSF33CA25PLUSF33CA32PLUSF33CA45PLUSF33CA65PLUSF33

  Art.nr.

  165713165714165715165716165717

  Fargekode og typebetegnelse

  SvartRødHvit

  Lys blåMørk grønn

  Tradisjonell sveisedosene Art.nr.

  (grønt lokk)

  CA15/CA15SCA25CA32CA45CA65

  CADWELD PLUSReferansekode

  25PLUSXF1932PLUSXF1945PLUSXF1965PLUSXF19

  Art.nr.

  165718165719165720165721

  Fargekode og typebetegnelse

  RødHvit

  Lys blåMørk grønn

  Tradisjonell sveisedosene Art.nr.

  (oransje lokk)

  25XF1932XF1945XF1965XF19

  CADWELD PLUSReferansekode

  CA25PLUSXF19CA32PLUSXF19CA45PLUSXF19CA65PLUSXF19

  Art.nr.

  165722165723165724165725

  Fargekode og typebetegnelse

  RødHvit

  Lys blåMørk grønn

  Tradisjonell sveisedosene Art.nr.

  (oransje lokk)

  CA25XF19CA32XF19CA45XF19CA65XF19

 • 48 www.erico.com

  15 15 163590 20 0,015 19 15PLUSF20 165700 20 0,04925 25 163000 20 0,025 19 25PLUSF20 165701 20 0,06332 32 163010 20 0,032 19 32PLUSF20 165702 20 0,06545 45 163020 20 0,045 19 45PLUSF20 165703 20 0,08665 65 163030 20 0,065 19 65PLUSF20 165704 20 0,10490 90 163040 10 0,090 25 90PLUSF20 165705 10 0,158115 115 163050 10 0,115 25 115PLUSF20 165706 10 0,185150 150 163060 10 0,150 38 150PLUSF20 165707 10 0,217200 200 163070 10 0,200 38 200PLUSF20 165708 10 0,267250 250 163080 10 0,250 38 250PLUSF20 165709 10 0,353300 Bruk (2) x 150 300PLUSF20 165710 10 0,376400 Bruk (2) x 200 400PLUSF20 165711 10 0,480500 500 163090 10 0,500 38 500PLUSF20 165712 10 0,585

  15 CA15 163200 20 0,015 19 CA15PLUSF33 165713 20 0,04925 CA25 163210 20 0,025 19 CA25PLUSF33 165714 20 0,06332 CA32 163220 20 0,032 19 CA32PLUSF33 165715 20 0,06545 CA45 163230 20 0,045 19 CA45PLUSF33 165716 20 0,08665 CA65 163240 20 0,065 19 CA65PLUSF33 165717 20 0,10490 CA90 163250 10 0,090 25115 CA115 163260 10 0,115 25150 CA150 163270 10 0,150 38

  25 25XF19 163280 20 0,025 19 25PLUSXF19 165718 20 0,06332 32XF19 163290 20 0,032 19 32PLUSXF19 165719 20 0,06545 45XF19 163300 20 0,045 19 45PLUSXF19 165720 20 0,08665 65XF19 163310 20 0,065 19 65PLUSXF19 165721 20 0,10490 90XF19 163320 10 0,090 25115 115XF19 163330 10 0,115 25

  CA25PLUSXF19 165722 20 0,063CA32PLUSXF19 165722 20 0,065CA45PLUSXF19 165722 20 0,086CA65PLUSXF19 165722 20 0,104

  CADWELD® AND CADWELD® PLUS

  Sveise- Tradisjonell CADWELD CADWELD PLUSmetall Referansekode Art.nr Enhet Stålskive Referansekode Art.nr Enhetmengde vekt kg størrelse Ø vekt kg

  Tradisjonell CADWELD® & CADWELD® PLUS sveisedosene

  F20 Legering– klar lokk - kopper/kopper - kopper/stål - stål/stål

  F33 Legering – grønn lokk - katodisk beskyttelse - stålrør

  XF19 Legering – oransje lokk – for sveising på støpejern.

  XF19 Legering – oransje lokk - katodisk beskyttelse – støpejernsrør

  *Stål skiveneStålskivene blir levert med de tradisjonelle CADWELD sveisematalldosene. Reserve stålskiver kan bestilles separat.

  Angi strørrelse på Stålskive Type Artikkel nummersveisemetall dosen diameter i m.m. 15-65 19 DISC PACK21/19 14115490-115 25 DISC PACK11/25 141156150-500 38 DISC PACK11/38 141157

  NYTT

  CADW

  ELD

 • 49www.erico.com

  4CADWELD® MULTI

  EnhetBeskrivelse Referansekode Art.nr. vekt (kg)Metall koffert for 20 sveiser, KITCDM01 167780 1 10.00360 x 330 x160 mmCADWELD PLUS KOMPLETT KITCDM01 167781 1 11.50i metallkoffert 360 x 330 x 280 mm. PLUS(Antenningsenheten selges separat)Reservedeler til CADWELD PLUS KOMPLETT Antall

  Sveiseform CDM01 234720 1 1 1.000Håndtak FMCDM01 120882 1 1 1.100Tetningsfilt /1pk (33filt) SCDM01 120886 2 1 0.200Sveisedose 90gr tradisjonell* 90 163040 2 esker a 10 stk 10 0.090CADWELD PLUS Sveisemetall** 90PLUSF20 165705 2 esker a 10 stk 10 0.158Verktøysett TS-6A, inkluderer: TS6A 169930 1 1 0.490• hansker • stålbørste• myk børste • flinttenner

  CADWELD MULTI deler

  CADWELD® MULTI - mange ulike sveisetyper enkle steg for permanent molekylærsammensveiset elektrisk forbindelse

  Steg1

  Plasser filten og elektriskelederne mellom filtenei den tørre sveiseform.

  Hell sveisemetall-pulveretopp i digelen. Sett på lokket av dosen og bankpå bunnen av dosen for å løsne startmetallet.

  Legg lokket på forma ogantenn med hjelp avgnistpisolen. Du kan åpneforma etter 10 sekunder.

  Klem sammen sveiseformaog plasser stålskiva i bunnen av digeldelen.

  Steg2

  Steg4

  Steg3

  CADWELD MULTI er enuniversal sveiseform som i kombinasjon med tetningsfilt gir mulighet

  for å utføre en rekke varianter av sveisetyper,med mulighet for å kombinere forskjelligeleder- tverrsnitt, uten å måtte skifte til enannen sveiseform.

  Prosessen er lignende som ved den tradisjonelle CADWELDCLASSIC med den ene unntaket det er ikke behov for åbytte sveiseform for en ny sveisetype.

  Hele prosessen er ferdig på omtrent et minutt. I tabellen finnerdu oversikt over det antall tetningsfilt for hver sveis.

  * Multi kit KIT CDM01 = tradisjonell CADWELD MULTI komplett sett.** KIT CDM01 PLUS = CADWELD PLUS MULTI Kit

  Kobber wire/massiv til kopper wire/massiv

  • Kobber wire/massiv størrelser til 50 mm2 eller ø 10 mm

  • Kobber wire/massiv størrelser til 25 mm2 eller ø 6,5 mm

  • Kobber wire/massiv størrelser til 50 mm2 eller ø 10 mm• Kopper bånd/kabelsko til 30 x 3,5 mm• Armeringsjern til ø10 mm

  • Kobber wire/massiv størrelser til 50 mm2 eller ø 10 mm• Kopper bånd/kabelsko til 30 x 3,5 mm

  • BB og CG 30 x 3,5 mm• BG og EB 30 x 3 mm

  • Galvanistert stål bånd til 30 x 3,5 mm

  Kobber wire/massiv/bånd til armeringsjern

  Kopper bånd til kopper bånd

  Galvanistert stål båndtil galvanistert stål bånd

  Kobber wire/massiv til kopper eller stålbånd/kabelsko

  CADW

  ELD

 • AB

  AB

  A

  B

  A

  A

  B

  A

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  SS

  TA

  XA

  PG

  PT

  PC

  LJ

  HA

  LE

  VG

  VS

  BM

  EB

  LW

  A

  B

  50 www.erico.com

  SSC-W6 221008 8,0 8,0 50 50 1 1,37 Massiv wire horisontalt sveisetSSC-W8 221011 10,0 10,0 78,5 78,5 1 1,37SSC-Y1 221004 6,4 6,4 25 25 1 1,37 Fleretrådet wire til sveisSSC-Y2 221006 7,6 7,6 35 35 1 1,37SSC-Y3 221009 9,0 9,0 50 50 1 1,37SSC-Y4 221021 11,0 11,0 70 70 1 1,37SSC-Y5 221013 12,5 12,5 95 95 1 1,75SSC-Y6 221014 14,2 14,2 120 120 1 1,75TAC-Y1 221025 6,4 6,4 25 25 1 1,37 Horisontal T-sveis, wire til wireTAC-Y2 221028 7,6 7,6 35 35 1 1,37

  TAC-Y2-Y1 221063 7,6 6,4 35 25 1 1,37TAC-Y3 222459 9,0 9,0 50 50 1 1,37TAC-Y4 221035 11,0 11,0 70 70 1 1,37

  TAC-Y4-Y2 221075 11,0 7,6 70 35 1 1,37TAC-Y5 222461 12,5 12,5 95 95 1 1,37

  TAC-Y5-Y6 225026 12,5 14,2 95 120 1 1,37TAC-Y6 222463 14,2 14,2 120 120 1 1,57

  TAC-Y6-Y4 221094 14,2 11,0 120 70 1 1,57TAC-Y7 221051 15,9 15,9 150 150 1 1,57TAC-Y8 221053 17,7 17,7 185 185 1 1,57XAC-Y1 221135 6,4 6,4 25 25 1 1,37 Horisontal X-sveis, wire til wireXAC-Y2 221138 7,6 7,6 35 35 1 1,37XAC-Y3 221142 9,0 9,0 50 50 1 1,37XAC-Y4 221148 11,0 11,0 70 70 1 1,37XAC-Y5 221153 12,5 12,5 95 95 1 1,57XAC-Y6 221159 14,2 14,2 120 120 1 1,75PGC-Y1 237901 6,4 6,4 25 25 1 1,37 2 parallelle ledere, horisontal sveisetPGC-Y2 232556 7,6 7,6 35 35 1 1,37PGC-Y3 232648 9,0 9,0 50 50 1 1,37PGC-Y4 231342 11,0 11,0 70 70 1 1,37

  PGC-Y4-Y1 236084 11,0 6,4 70 25 1 1,37PGC-Y5 223943 12,5 12,5 95 95 1 1,57PGC-Y6 231692 14,2 14,2 120 120 1 1,57PTC-Y1 221268 6,4 6,4 25 25 1 1,75 2 parallelle ledere, PTC-Y2 226545 7,6 7,6 35 35 1 1,75 vertikalt delt form sveiseformPTC-Y3 221265 9,0 9,0 50 50 1 1,75PTC-Y4 221258 11,0 11,0 70 70 1 1,75PTC-Y5 221256 12,5 12,5 95 95 1 1,97PTC-Y6 222115 14,2 14,2 120 120 1 1,97PCC-Y1 223550 6,4 6,4 25 25 1 1,37 Wire til wirePCC-Y3 222560 9,0 9,0 50 50 1 1,75PCC-Y6 230199 14,2 14,2 120 120 1 1,97

  LJP-Y1-BAK 234737 6,4 25 60 30x2 1 0,70 Wire til metall båndLJP-Y2-BAK 234738 7,6 35 60 30x2 1 0,70LJP-Y3-BAK 234739 9,0 50 60 30x2 1 0,70LJC-Y3-FAM 232933 9,0 50 250 50x5 1 1,37LWP-Y3-BAK 234782 9,0 50 60 30x2 1 0,70

  HAA-Y1 221609 6,4 25 1 0,31 Horisontal rund eller kabel HAA-Y1-CA 221466 6,4 25 1 0,31 ledertil flat stålflate eller på

  HAA-Y2 221607 7,6 35 1 0,31 toppen av liggende rørHAA-A3 222689 8,0 40 1 0,31HAA-Y3 221603 9,0 50 1 0,31HAA-Y4 221534 11,0 70 1 0,45

  HAA-B3-CA 240228 4,9 14,5-16 1 0,19HBA-B3 223044 4,9 14,5-16 1 0,31 Hylse: H105 Bånd til kabel

  LEP-Y3-BAK 234759 9,0 50 60 30x2 1 0,60

  VGC-Y1 228521 6,4 25 1 1,37 Gjennomgående wire mot VGC-Y2 224815 7,6 35 1 1,37 vertikal stålflateVGC-Y3 222939 9,0 50 1 1,75VGC-Y4 228347 11,0 70 1 1,75VGC-Y5 223076 12,5 95 1 1,97VGC-Y6 223609 14,2 120 1 1,97VSC-Y3 221407 9,0 50 1 1,57 Wire til vertikal stålflateVSC-Y4 221405 11,0 70 1 1,57VSC-Y5 221404 12,5 95 1 1,57VSC-Y6 221403 14,2 120 1 1,57

  BMP-BAK 234429 60 60 30x2 1 0,87BMP-CAJ 234426 75 75 25x3 1 0,87 Bånd til bånd

  G-BMP-DAJ 224123 87,5 87,5 25x3,5 1 0,87BMP-CAJ-BAK 234736 75 60 25x3/30x2 1 0,60

  EBP-BAK 225788 60 60 30x2 1 0,87 Bånd til båndEB-BGP-BAK 234398 60 60 30x2 1 0,85

  EBP-CAJ 234991 75 75 25x3 1 0,58G-EBP-DAJ 223432 87,5 87,5 25x3,5 1 0,58

  CADWELD®CA

  DWEL

  D

  Sveiseform Referanse- Art.nr. Diameter Tverrsnitt Størrelser Enhet Brukes til:kode A mm B mm A mm2 B mm2 mm vekt kg

 • 51www.erico.com

  T320

  PLUSCU

  T320A

  T313

  T314

  T314A

  KIT-120-3/4

  45 L-160 TS CST TP-3B65 L-160 TS CST TP-3B32 L-160 TS CST TP-3B32 L-160 TS CST TP-3B45 L-160 TS CST TP-3B65 L-160 TS CST TP-3B90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A32 L-160 TS CST TP-3B45 L-160 TS CST TP-3B45 L-160 TS CST TP-3B90 L-160 TS CST TP-7A90 L-160 TS CST TP-7A45 L-160 TS CST TP-3B115 L-160 TS CST TP-7A150 L-160 TS CST TP-2A150 L-160 TS CST TP-2A90 L-160 TS CST TP-7A200 L-160 TS CST TP-2A200 L-160 TS CST TP-2A45 L-160 TS CST TP-3B65 L-160 TS CST TP-3B90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A150 L-160 TS CST TP-2A200 L-160 TS CST TP-2A45 L-160 TS CST TP-3B65 L-160 TS CST TP-3B90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A90 L-160 TS CST TP-7A150 L-160 TS CST TP-2A200 L-160 TS CST TP-2A45 L-160 TS CST TP-3B65 L-160 TS CST TP-3B90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A200 L-160 TS CST TP-2A250 L-160 TS CST TP-2A45 L-160 TS CST TP-3B90 L-160 TS CST TP-7A200 L-160 TS CST TP-2A65 L-161 TS CST TP-5B65 L-161 TS CST TP-5B90 L-161 TS CST TP-5B90 L-160 TS CST TP-7A90 L-161 TS CST TP-5B45 M-129 TS CST TP-3B

  32F33 M-129 TS CST TP-3B45 M-129 TS CST TP-3B45 M-129 TS CST TP-3B45 M-129 TS CST TP-3B65 M-129 TS CST TP-3B

  15F33 M-129 TS CST TP-3B25 M-129 TS CST TP-3B65 L-161 TS CST TP-5B

  45 L-160 TS CST TP-3B45 L-160 TS CST TP-3B115 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A150 L-160 TS CST TP-2A150 L-160 TS CST TP-2A90 L-160 TS CST TP-7A90 L-160 TS CST TP-7A

  115 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A65 L-161 TS CST TP-5B65 L-161 TS CST TP-5B65 L-161 TS CST TP-5B90 L-161 TS CST TP-2A90 L-161 TS CST TP-5B90 L-161 TS CST TP-5B65 L-161 TS CST TP-5B65 L-161 TS CST TP-5B

  CADWELD®

  GNISTPISTOL OG RESERVE FLINT(for CADWELD TRADISJONELL)

  CADWELD® PLUS elektronisk tenner

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kgT320 165000 1 0,090

  T320A 165010 10 0,015

  Referansekode Art.nr. Beskrivelse Enhetvekt kgPLUSCU 165738 Tenner med 1,80 m ledning 1 0,907

  PLUSCU15L 165745 Tenner med 4,60 m ledning 1 1,088PLUSCULD 165739 Erstatningsledning 1,80 m lang 1 0,146

  PLUSCULD15 165746 Erstatningsledning 4,60 m lang 1 0,306

  CADW

  ELD

  STÅLBØRSTER

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kgT313 165040 1 0,070T314 165130 1 0,375

  T314A 165270 1 0,070KIT-120-3/4 165260 1 0,040

  LOKK FOR CADWELD/CADWELD PLUS SVEISEFORMER

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kgMC2X2KIT 165740 1 0,113

  MC2.5X3KIT 165744 1 0,113MC3X3KIT 165741 1 0,227MC4X4KIT 165742 1 0,227

  Angitt sveisemetall Håndtak, art.no Verktøysett, art.no Slaggskraper, -størrelse se side 53 seside 55 se side 55

 • BA

  A B

  A

  B

  A

  A B

  A B

  CH

  CG

  CC

  CF

  BW

  GR

  GT

  GE

  GF

  LA

  RC

  RT

  CP A

  B

  A

  B

  A

  B

  52 www.erico.com

  Sveiseform Referanse- Art.nr. Diameter Tverrsnitt Størrelser Enhet Brukes til:kode A mm B mm A mm2 B mm2 mm vekt kgCHP-BAK 234733 60 30x2 1 0,70 Metallbånd til horisontal stålflate

  CGP-BAK 234732 60 30x2 1 0,70 Kabelsko eller metallbånd til horisontal stålflate

  CCP-BAK 234734 60 30x2 1 0,70 Metallbånd til vertikal stålflate

  CFP-BAK 232003 60 30x2 1 0,52 Metallbånd til vertikal stålflateCFP-CAJ 233366 75 25x3 1 0,70

  G-CFP-DAJ 225147 87,5 25x3,5 1 0,70BWP-BAK 239887 60 30x2 1 0,90 Kabelsko eller metallbånd

  til vertikal stålflate

  GRC-P172-Y3 226567 17,2 9,0 232,4 50 1 1,75B-GRC-P143-Y3 238039 14,2 9,0 160,6 50 1 1,75 Wire på topp av jordspyd

  GTC-P143-Y1 233901 14,2 6,4 160,6 25 1 1,75 Wire på topp av jordspyd GTC-P143-Y2 229737 14,2 7,6 160,6 35 1 1,75GTC-P143-Y3 225814 14,2 9,0 160,6 50 1 1,75GTC-P143-Y4 232996 14,2 11,0 160,6 70 1 1,57GTC-P143-Y5 223520 14,2 12,5 160,6 95 1 1,57GTC-P172-Y1 228682 17,2 6,4 232,4 25 1 1,75GTC-P172-Y2 226670 17,2 7,6 232,4 35 1 1,75GTC-P172-Y3 226083 17,2 9,0 232,4 50 1 1,57GTC-P172-Y4 227687 17,2 11,0 232,4 70 1 1,57GTC-P172-Y5 227549 17,2 12,5 232,4 95 1 1,57GTC-P190-2G 223138 19 10,7 283,5 66,5 1 1,57

  CPP-P143-BAK 234735 14,2 160,6 60 30x2 1 0,70 Bånd til toppen på jordspydCPP-P172-BAK 239694 17,2 232,4 60 30x2 1 0,68

  GEC-P128 232537 12,8 12,8 128,7 128,7 1 1,75 Jordspyd til jordspyd – GEC-P143 237727 14,2 14,2 158 158 1 1,97 for dypjording i fjellborede hull

  GFC-P143-Y3 238544 14,2 9,0 160,6 50 1 1,75 Wire til jordspyd – GFC-P165-G2-B 238556 16,5 9,5 214 50 1 1,75 for dypjording i fjellborede hull.

  LAC-Y1-BAH 224800 6,4 25 40 20x2 1 1,37 Wire til kabelskoLAC-Y1-CAJ 222501 6,4 25 75 25x3 1 1,37LAC-Y2-BAH 224150 7,6 35 40 20x2 1 1,37LAC-Y2-CAJ 221443 7,6 35 75 25x3 1 1,37LAZ-Y3-BAK 234740 9,0 50 60 30x2 1 0,70LAC-Y3-BAH 239534 9,0 50 40 20x2 1 1,37LAC-Y3-BAJ 222122 9,0 50 50 25x2 1 1,37LAC-Y3-CAJ 221455 9,0 50 75 25x3 1 1,37

  LAC-L9-EAK-A 233795 10,0 60 120 30x4 1 1,75BJC-BAK-CROW 234770 60 60 30x2 1 2,20 Kråkefot på høykant

  BYC-BAK-CROW 234760 60 60 30x2 1 1,60 Kråkefot flatt-liggende bånd

  RCP-Y1 234581 10-40 6,4 S-2904B 25 1 0,68 Wire til armeringsjernRCP-Y2 234585 10-40 7,6 S-2904B 35 1 0,68RCP-Y3 234582 10-40 9 S-2904B 50 1 0,68RCP-Y4 234588 10-40 11 S-2904B 70 1 0,68RCP-Y5 234592 10-40 12,5 S-2904B 95 1 0,68RCP-Y6 234593 10-40 14,2 S-2904C 120 1 0,68RTP-Y1 234441 10-40 6,4 S-2904B 25 1 0,62 Wire til armeringsjernRTP-Y2 234444 10-40 7,6 S-2904B 35 1 0,62RTP-Y3 234445 10-40 9 S-2904B 50 1 0,62RTP-Y4 234447 10-40 11 S-2904B 70 1 0,62RTP-Y5 234453 10-40 12,5 S-2904A 95 1 0,62RTP-Y6 234454 10-40 14,2 S-3121 120 1 0,62

  FILT

  CADWELD®CA

  DWEL

  D

  Kråkefot på høykant

  Kråkefot flat-liggende bånd

 • 53www.erico.com

  161000 161740

  161020 161780

  161010 161090

  L160

  L159

  L161

  B134

  B135

  L161A

  161660

  161060

  161030

  161080

  162070

  L160V

  M129

  M32

  SMK21

  SKK1

  Angitt sveisemetall Håndtak, se Verktøysett, Slaggskraper, -størrelse side 53 seside 55 se side 55

  90 L-161 TS CST TP-5B

  90 L-161 TS CST TP-5B

  90 L-161 TS CST TP-5B

  65 L-161 TS CST TP-5B65 L-161 TS CST TP-5B65 L-161 TS CST TP-5B65 L-161 TS CST TP-5B

  90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A

  90 L-160 TS CST TP-7A90 L-160 TS CST TP-7A90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A90 L-160 TS CST TP-7A90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A90 L-161 TS CST TP-5B115 L-161 TS CST TP-3B150 L-160 TS CST TP-7A150 L-160 TS CST TP-2A

  90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-7A

  32 L-160 TS CST TP-3B45 L-160 TS CST TP-3B32 L-160 TS CST TP-3B45 L-160 TS CST TP-3B90 L-161 TS CST TP-5B45 L-160 TS CST TP-3B45 L-160 TS CST TP-3B65 L-160 TS CST TP-3B90 L-160 TS CST TP-7A115 L-160 TS CST TP-2A

  200 L-160 TS CST TP-2A

  45 L-161A TS CST TP-5B45 L-161A TS CST TP-5B65 L-161A TS CST TP-5B90 L-161A TS CST TP-5B90 L-161A TS CST TP-5B90 L-161A TS CST TP-5B45 SMK 21 TS CST TP-5B45 SMK 21 TS CST TP-5B90 SMK 21 TS CST TP-5B90 SMK 21 TS CST TP-5B90 SMK 21 TS CST TP-5B115 SMK 21 TS CST TP-5B

  CADWELD®

  CADW

  ELD

  Ekstra tvinge til feste av form på vertikale stålprofiler.

  Ekstra tvinge til feste av form på vertikalestålprofiler.

  Strammekjede til vertikale rør oglignende, for C & R sveiseformer

  Ekstra tvinge til feste av form på vertikalestålprofiler.

  HÅNDTAK

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kgL160 161000 1 1,185L159 161020 1 1,325L161 161010 1 0,380B134 161740 1 0,360B135 161780 1 0,414

  L161A 161090 1 1,010L160V 161660 1 1,775M129 161030 1 0,315M32 161060 1 0,880

  SMK21 161080 1 0,670SKK1 162070 1 0,500

 • C

  AB

  54 www.erico.com

  11200327 11200300

  RASP

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kgT321C (komplett) 162630 1 0,740T321 (håndtak) 162420 1 0,455T321A (blad) 162430 1 0,285

  KABEL HOLDER B265

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kgB265 165020 1 0,348

  CADWELD TETNINGSKITT

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kgT403 165280 1 0,910

  PROPANAPPARAT-SOUDO 360 OG GLASBEHOLDER

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kg11200327 140160 1 0,26011200330 140180 1 0,100

  TETNINGSFILT FOR P-FORMER

  Referansekode Art.nr. Størrelser Enhetmm vekt kgS2904C 185030 50x60x12 25 0,005S2904B 185020 50x60x20 25 0,008S2904A 185010 50x60x25 25 0,009

  KOPPER HYLSER

  Referanse- Art.nr. A B C Enhetkode mm mm mm vekt kgH101 180140 8 6 26 50 0,005H102 180170 6,4 4,3 25 50 0,004H103 180180 7,7 5,3 25 50 0,006H104 180190 19 17 26 50 0,013H105 180230 5 3 23,5 50 0,003H107 180690 11 9 26 50 0,008H108 180010 20 18 26 50 0,014H109 180020 14 12 26 50 0,010H113 180350 10 8 26 50 0,007H115 180700 6,35 4,83 25 50 0,003H117 180430 9 7 25 50 0,006

  185030 - 185020 - 185010Brukes med CAWELD® “P” sveiseformer

  Tilgjengeligved forespørsel

  CADWELD®CA

  DWEL

  D

 • B A

  C

  55www.erico.com

  400 x 190 x 190 mm 300 x 155 x 500 mm

  T322

  HYLSER

  Referanse- Art.no A B C Lengde Enhetkode mm mm mm + utkraving vekt kgH101F 180150 8 6 25 26 50 0,005H102F 180390 6,4 4,3 25 26 50 0,004H103F 180380 7,7 5,3 25 26 50 0,006H104F 180200 19 17 25 26 50 0,013H106F 180250 17 15 25 26 50 0,009H107F 180270 11 9 25 26 50 0,008H108F 180280 20 18 25 26 50 0,014H109F 180300 14 12 25 26 50 0,010H111F 180320 15 13 25 26 50 0,011H112F 180340 12 10 25 26 50 0,008H113F 180360 10 8 25 26 50 0,007H114F 180040 25 21 25 26 50 0,032H116F 180740 13 11,5 25 26 50 0,007H117F 180080 9 7 25 26 50 0,006

  H104BF 180220 19 17 34 35 50 0,018H106AF 180260 17 15 34 35 50 0,012H109AF 180310 14 12 34 35 50 0,013H111AF 180330 15 13 34 35 50 0,014H113AF 180030 10 8 34 35 50 0,009

  COPPERBÅND FOR UTFORING

  VERKTØYSETT

  Referansekode Art.nr. Enhetvekt kgTS-CST 197290 1 0,450

  Lengde+ utkraving

  Referansekode Art.nr. Dimensjoner Enhetmm vekt kgB140 165610 76x25x0,20 25 0,001

  Tilgjengelig vedforespørsel

  CADWELD®

  CADW

  ELD

  SLAGGSKRAPE-VERKTØY

  Referansekode Art.nr. Type Art.nr. Enhetsvekt kgTP2A 182030 B136B 182130 1 0,144TP4A 182040 B136F 182135 1 0,172TP5A 182010 B136A 182125 1 0,116TP6A 182050 B136A 182125 1 0,126TP7A 182020 B136B 182130 1 0,132TP3B 182060 B136A 182125 1 0,045TP5B 182070 B136A 182125 1 0,060

  B136A 182125 1 0,045B136B 182130 1 0,077B136F 182135 1 0,080

  CADWELD OPERATØRKASSER

  Referansekode Art.nr. Enhetsvekt kgT322 165110 1 2,540

  Plywood box 4572 1 3,995

  Operatørkasse

 • 546330546330

  + 546320

  546330+ 546340

  10 mm

  35 mm2

  A 15 mm

  RT

  RC GY LAGY

  GT1

  56 www.erico.com

  KIT FOR JORDING AV DATAGULVCADWELD® MULTI KOMPLETT og CADWELD PLUS MULTI KOMPLETT

  Referanse- Art.nr. Beskrivelse Enhetkode vekt kg

  BK-CCR-2 546330 Basis kit, 200 sveiser 1 6,000RK-CCR-2 546300 Forbruksmaterialle, sett 200 sveis 1 3,000

  BB-CCR 546320 Lisse til lisse tilbehør 1 0,200BF-CCR 546340 Lisse til metallbånd- tilbehør 1 0,100

  • • • Forbindelser til stål-støtteføtter

  • • • Andre forbindelser (for lisser 5 til 16 mm2 og bånd 30 x2 )

  KIT FOR KATODISK BESKYTTELSE

  DIREKTE CADWELD SVEIS PÅ RØRReferanse- Art.nr. Kabeltverrsnitt Enhetkode mm2 vekt kg

  KIT CPD 2,5/16 167260 2,5 til 16 1 5,760KIT CPD-25 167280* 25 1 5,700KIT CPD-35 167300* 35 1 5,650

  CPD 2,5/16 PACK 167270 2,5 til 16 1 1,025CPD-25 PACK 167290* 25 1 0,925CPD-35 PACK 167310* 35 1 0,945

  *Tilgjengelig ved forespørsel.

  • • • Basis CADWELD sett 20 sveis

  • • • Forbruksmateriell til settet

  CADWELD BRAZE loddemetodeReferanse- Art.nr. Kabelt- Enhetkode verrsnitt mm2 vekt kg

  KIT CPB 2,5/16 167200 2,5 til 16 1 6,185KIT CPB-25 167220* 25 1 6,095KIT CPB-35 167240* 35 1 6,110

  CPB 2,5/16 PACK 167210 2,5 til 16 1 1,425CPB-25 PACK 167230* 25 1 1,320CPB-35 PACK 167250* 35 1 1,325

  *Tilgjengelig ved forespørsel.

  • • • Basis CADWELD sett 20 sveis

  • • • Forbruksmateriell til settet

  CADWELD® KOMPLETT BOKS

  Referansekode Art.nr. Figur Sveiser Enhetpr. sett vekt kg

  GT-P128 169310 1 20 1 2,110PG-25/29 168050 2 20 1 2,015

  PG-35 168060 2 20 1 2,225VG-25/29 168090 3 20 1 2,265

  VG-35 168100 3 20 1 2,265GY-35 168180 6 20 1 2,320GY-50 168190 6 20 1 2,600

  PG-25/29-Z 168380 2 60 1 6,700PG-35-Z 168390 2 60 1 7,450PG-50-Z 168400 2 60 1 8,545PG-70-Z 168410 2 60 1 8,630

  VG25/29-Z 168440 3 60 1 6,525VG35-Z 168450 3 60 1 6,785VG50-Z 168460 3 60 1 7,200VG70-Z 168470 3 60 1 11,00

  RT-25-Z-10 169990 4 60 1 7,525RT-35-Z-10 168830 4 60 1 7,525RT-50-Z-10 168850 4 60 1 8,695RC-35-Z-10 168890 5 60 1 6RC-50-Z-10 168910 5 60 1 8,225

  GY-35-Z 168630 6 60 1 7,050GY-50-Z 168640 6 60 1 7,465GY-95-Z 168660 6 60 1 10,560

  LA-Y2-FAK 169600 7 60 1 16,750GYV-35-Z-10 169890 8 60 1 6,745

  • • • Kompakt-sett (20 sveiser)

  • • • Maksisett (60 sveiser)

  CADWELD® SETTCA

  DWEL

  D

  Beskrivelse Referanse- Art.nr. Enhetkode vekt kg

  Komplett metallboks for 20 sveiser, KITCDM01 167780 1 10.00360 x 330 x 160 m.m.

  Komplett metallboks for CADWELD KITCDM01 167781 1 11.50PLUS, 360 x 330 x 160 m.m. PLUSAntenningsenheten selges separate.

  Sveiseform CDM01 234720 1 1 1.000

  Håndtak FMCDM01 120882 1 1 1.100

  Tetningsfilt 33 stk pr pakke SCDM01 120886 2 1 0.200

  Sveisemetall F20 no 90* 90 163040 2 esker a 10 stk 10 0.090CADWELD PLUS sveisemetall** 90PLUSF20 165705 2 esker a 10 stk 10 0.158Verktøysett TS-6A, inkludert: TS6A 169930 1 1 0.490• Arbeidshansker • Myk pensel• Stålbørste • gnistpistol

  * KITCDM01= Tradisjonell CADWELD MULTI Kit** KITCDM01 PLUS = CADWELD PLUS MULTI Kit

  Reservedeler som kan bastilles separat Antall