baf ii bases anatomiques

Download Baf II BASES ANATOMIQUES

Post on 03-Aug-2015

498 views

Category:

Technology

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU ORGANSORGANS 1.1. BOCABOCA 2.2. FARINGEFARINGE 3.3. ESOFAGESOFAG 4.4. ESTOMACESTOMAC 5.5. INTESTI PRIMINTESTI PRIM 6.6. INTESTIINTESTI GRUIXUTGRUIXUT 7.7. RECTERECTE 2. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU BOCABOCA 1.1. LLAVISLLAVIS 2.2. DENTSDENTS 3.3. LLENGUALLENGUA 4.4. GENIVESGENIVES 5.5. DENTSDENTS 6.6. PALADARPALADAR 7.7. PART DEL VESTIBOLPART DEL VESTIBOL 3. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU DENTS : INCISIUS, CANONINS,DENTS : INCISIUS, CANONINS, MOLARS I PREMOLARS. 20 NENS,MOLARS I PREMOLARS. 20 NENS, 32 ADULTS.32 ADULTS. 4. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU DENTSDENTS INCISIUS CANINS PREMOLARS MOLARS DENTICIO SUPERIOR 4 2 4 0 INFERIOR 4 2 4 0 1 TOTAL 20 SUPERIOR 4 2 4 6 INFERIOR 4 2 4 6 2 TOTAL 32 5. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU LA LLENGUALA LLENGUA PUPILES GUSTATIVES GRANS I PETITESPUPILES GUSTATIVES GRANS I PETITES MUSCLESMUSCLES 1.1. GENIGLOSO, FA TREURE LA LLENGUAGENIGLOSO, FA TREURE LA LLENGUA 2.2. ESTROGESO, AJUDA A ENGOLIR ELSESTROGESO, AJUDA A ENGOLIR ELS ALIMENTSALIMENTS 3.3. HIOGLOSO, FA QUE LA LLENGUA QUEDIHIOGLOSO, FA QUE LA LLENGUA QUEDI PLANAPLANA 6. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU FARINGEFARINGE 1.1. SUPERIOR, RINOFARINGESUPERIOR, RINOFARINGE 2.2. MITJANA, OVOFARINGEMITJANA, OVOFARINGE 3.3. INFERIOR, LARINGOLOINFERIOR, LARINGOLO FARINGEFARINGE 7. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU ESOFAGESOFAG 1.1. 20 CM DE LLARG20 CM DE LLARG 2.2. RECORRER COLL, TORAX I ESTOMACRECORRER COLL, TORAX I ESTOMAC 3.3. CERVICAL, ARRIBA A LALADA DE LACERVICAL, ARRIBA A LALADA DE LA TRAQUEATRAQUEA 4.4. TORACICA, TORAX FINS A LALADA DEL CORTORACICA, TORAX FINS A LALADA DEL COR 5.5. DIAFRAGMATICA, FINS A LESTOMACDIAFRAGMATICA, FINS A LESTOMAC 6.6. ABDOMINAL, LESTOMACABDOMINAL, LESTOMAC 8. SISTEMASISTEMA DIGESTIUDIGESTIU ESTOMACESTOMAC 1.1. CARDIAS, VALVULA DENTRADACARDIAS, VALVULA DENTRADA 2.2. PILOR, VALVULA DE SORTIDAPILOR, VALVULA DE SORTIDA 3.3. FUNDUS, COS, ANTROFUNDUS, COS, ANTRO PILORICO, CURVATURA MAJOR IPILORICO, CURVATURA MAJOR I MENORMENOR 9. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU INTESTI PRIMINTESTI PRIM 1.1. DUODE 25 CM PRIMERADUODE 25 CM PRIMERA PART DEL INTESTI PRIMPART DEL INTESTI PRIM 2.2. YEYUILEO DE 4 A 5 MTSYEYUILEO DE 4 A 5 MTS 10. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU INTESTI GROSINTESTI GROS 1.1. CEC O APENDIXCEC O APENDIX 2.2. ASCENDENTASCENDENT 3.3. TRANSCERSALTRANSCERSAL 4.4. DESCENDENTDESCENDENT 5.5. ILEO-PELVICILEO-PELVIC 6.6. RECTERECTE 11. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU RECTERECTE 12. SISTEMA DIGESTIUSISTEMA DIGESTIU RESUMRESUM 1.1. SALIVA AJUDA A DIGERIR ELS ALIMENTS, NETEJA LASALIVA AJUDA A DIGERIR ELS ALIMENTS, NETEJA LA BOCA.BOCA. 2.2. FARINGE I ESOFEG SON MUSCLESFARINGE I ESOFEG SON MUSCLES 3.3. ES FORMA EL QUIMO (BOLA DALIMENTS)ES FORMA EL QUIMO (BOLA DALIMENTS) 4.4. AIGUA I SUCRE SON ABSORVITS PEL CORRENTAIGUA I SUCRE SON ABSORVITS PEL CORRENT SANGUINISANGUINI 5.5. INTESTI PRIM ABSORCIO PER PART DE LA SANGINTESTI PRIM ABSORCIO PER PART DE LA SANG 6.6. INTESTI GROS ES EL QUE ES EXPULSAT DEL COSINTESTI GROS ES EL QUE ES EXPULSAT DEL COS 13. NECESITATSNECESITATS NUTRICIONALS I DNUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT ENTRENAMENTENTRENAMENT DIETADIETA DESCANSDESCANS EXERCICIEXERCICI 14. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT CONCEPTES BASICSCONCEPTES BASICS 1.1. NECESSITAT DE COMBUSTIBLENECESSITAT DE COMBUSTIBLE 2.2. CALORIACALORIA 3.3. QUANTITAT DE CALOR NECESSARI PERQUANTITAT DE CALOR NECESSARI PER AUGMENTAR 1 GR DAIGUA DE 14.5 A 15.5AUGMENTAR 1 GR DAIGUA DE 14.5 A 15.5 GRAUS A LA PRESSIO DUN ATMOSFERAGRAUS A LA PRESSIO DUN ATMOSFERA 15. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT BALAN CALORICBALAN CALORIC 1.1. DESPESSA ENERGETICA-INGESTADESPESSA ENERGETICA-INGESTA ENERGETICAENERGETICA DESPESSA ENERGETICADESPESSA ENERGETICA 1.1. DESPESSA BASAL+DESPESSA FISICADESPESSA BASAL+DESPESSA FISICA 16. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT TIPUS DE COMBUSTIBLETIPUS DE COMBUSTIBLE 1.1. MACRONUTRIENTSMACRONUTRIENTS 2.2. MICRONUTRIENTSMICRONUTRIENTS 17. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT MACRONUTRIENTSMACRONUTRIENTS HIDRATS DE CARBONI, FUNCIO ENERGETICAHIDRATS DE CARBONI, FUNCIO ENERGETICA 1.1. MONOSACARICS: GLUCOSA, FRUCTOSAMONOSACARICS: GLUCOSA, FRUCTOSA 2.2. DISACARICS: SACAROSA,LACTOSA,MALTOSADISACARICS: SACAROSA,LACTOSA,MALTOSA 3.3. POLISACARICS:GLUCOGENPOLISACARICS:GLUCOGEN INDEX GLUCEMIC : PERCENTATGE DE SUCRE DINDEX GLUCEMIC : PERCENTATGE DE SUCRE D UN CARBOHIDRAT ABSORVIT PER LA SANGUN CARBOHIDRAT ABSORVIT PER LA SANG + INDEX + RAPID A LA SANG (EXERCICI FISIC+ INDEX + RAPID A LA SANG (EXERCICI FISIC JA)JA) - INDEX RAPID A LA SANG (+RECOMANABLE)- INDEX RAPID A LA SANG (+RECOMANABLE) 18. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT LLISTAT DALIMENT RICS AMB HIDRATS DE CARBONILLISTAT DALIMENT RICS AMB HIDRATS DE CARBONI TOT TIPUS DE FRUITATOT TIPUS DE FRUITA TOT TIPUS DE VERDURATOT TIPUS DE VERDURA CEREALS (ARROS, BLAT,BLAT DE MORO,CIBADA)CEREALS (ARROS, BLAT,BLAT DE MORO,CIBADA) LLEGUMS (LLENTIES,MONGETES,CIGRONS)LLEGUMS (LLENTIES,MONGETES,CIGRONS) DERIVATS DE LA FARINA, PA,GALETES, PASTADERIVATS DE LA FARINA, PA,GALETES, PASTA SEMOLESSEMOLES SUCRES,MELS,DOLOS I DERIVATSSUCRES,MELS,DOLOS I DERIVATS BEGUDES ADULCORADESBEGUDES ADULCORADES PASTISSOS, GELATSPASTISSOS, GELATS 19. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT MACRONITRIENTSMACRONITRIENTS PROTEINES, AMINOACIDSPROTEINES, AMINOACIDS ESTRUCTURAL COLAGENO I QUERALINAESTRUCTURAL COLAGENO I QUERALINA REGULADORA INSULINA I HORMONA DEL CREIXAMENTREGULADORA INSULINA I HORMONA DEL CREIXAMENT TRANSPORTADORA HEMOGLOBINATRANSPORTADORA HEMOGLOBINA DEFENSIVA ANTICOSSOSDEFENSIVA ANTICOSSOS ENZIMATICA SACAROSA I PEPSINAENZIMATICA SACAROSA I PEPSINA CONTRACTIL ACTINA I MIOSINACONTRACTIL ACTINA I MIOSINA ORIGENORIGEN ANIMAL - VEGETALANIMAL - VEGETAL ESENCIAL- NO ESENCIALSESENCIAL- NO ESENCIALS 20. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT MACRONUTRIENTSMACRONUTRIENTS LLISTAT DALIMENTS RICS AMB PROTEINESLLISTAT DALIMENTS RICS AMB PROTEINES TOT TIPUS DE CARNSTOT TIPUS DE CARNS TOT TIPUS DE PEIX, MARISCTOT TIPUS DE PEIX, MARISC PERNIL, GALL DINDIPERNIL, GALL DINDI LACTICS LLET, FORMATGES,IOGURTS I DERIVATSLACTICS LLET, FORMATGES,IOGURTS I DERIVATS OUSOUS SOIASOIA SEITASEITA 21. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT MACRONUTRIENTSMACRONUTRIENTS GREIXOS-LIPIDS (GLICERINA)GREIXOS-LIPIDS (GLICERINA) FUNCIO ENERGETICA ESTRUCTURALFUNCIO ENERGETICA ESTRUCTURAL TIPUSTIPUS 1.1. SATURADES : CANSALADASATURADES : CANSALADA 2.2. INSATURADESINSATURADES MONOINSATURADES, OLI DOLIVA FRUITS SECSMONOINSATURADES, OLI DOLIVA FRUITS SECS POLINSATURADES, PEIX BLAU, LLEVORSPOLINSATURADES, PEIX BLAU, LLEVORS 22. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT MACRONUTRIENTSMACRONUTRIENTS LLISTAT DALIMENTS RICS AMB GREIXOSLLISTAT DALIMENTS RICS AMB GREIXOS OLIOLI FRUITS SECSFRUITS SECS MANTEGAMANTEGA NATANATA OLIVESOLIVES ADVOCATADVOCAT LLAVORSLLAVORS ROVELL DOUROVELL DOU LACTICS SENCERLACTICS SENCER FORMATGES CURATSFORMATGES CURATS 23. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT MICRONUTRIENTSMICRONUTRIENTS VITAMINES : FRUITAVITAMINES : FRUITA MINERALS :MINERALS : HORTALISSES, VEGETALS,HORTALISSES, VEGETALS, LLEGUMSLLEGUMS COMBINACIONSCOMBINACIONS 24. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT MICRONUTRIENTSMICRONUTRIENTS MINERALSMINERALS VERDURES, HORTALISSES,VEGETALS,LLEGUMSVERDURES, HORTALISSES,VEGETALS,LLEGUMS 25. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT HIDRATACIOHIDRATACIO AIGUAAIGUA BEGUDES ISOTONIQUESBEGUDES ISOTONIQUES 26. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT DIETA MEDITERRANEADIETA MEDITERRANEA CEREALS, VERDURA, FRUITACEREALS, VERDURA, FRUITA ERRORS MES FRECUENTSERRORS MES FRECUENTS MASSA CEREALS I PAMASSA CEREALS I PA POCA VERDURA I VEGETALSPOCA VERDURA I VEGETALS POCA AIGUAPOCA AIGUA 27. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT ALTRES DIETESALTRES DIETES VEGETARIANAVEGETARIANA OVO-LACTO-VEGETARIANAOVO-LACTO-VEGETARIANA VEGANA : VEGETERIANA EXTRICTEVEGANA : VEGETERIANA EXTRICTE ENERGETICAENERGETICA MACROBIOTICAMACROBIOTICA CRUDIVORA-DIETA METABOLICACRUDIVORA-DIETA METABOLICA PRODUCTES NO CUINATSPRODUCTES NO CUINATS DE LA ZONA.....DE LA ZONA..... 28. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT DIETA DE LA ZONADIETA DE LA ZONA 40 HIDRATS DE CARBONI40 HIDRATS DE CARBONI 30 PROTEINES30 PROTEINES 30 GREIXOS30 GREIXOS 29. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT DIETA PER COMPETICIONSDIETA PER COMPETICIONS DIETA ESCANDINAVA : BUIDATGE IDIETA ESCANDINAVA : BUIDATGE I TORNAR A OMPLIRTORNAR A OMPLIR 30. NECESITATS NUTRICIONALS I DNECESITATS NUTRICIONALS I D HIDRATACIO EN LESPORTHIDRATACIO EN LESPORT RECOMANACIONS ABANS DELRECOMANACIONS ABANS DEL PARTITPARTIT ABANS DEL PARTIT ESMORZARABANS DEL PARTIT ESMORZAR +- 3H ABANS DEL PARTIT+- 3H ABANS DEL PARTIT SUCS COM MES NATURALS MILLORS (RECENT ESPREMUTS O ELS QUESUCS COM MES NATURALS MILLORS (RECENT ESPREMUTS O ELS QUE ES PODEN TROBAR EL SUPAR A LES NEVERES QUE SON ELS DEES PODEN TROBAR

Recommended

View more >